Kompetensstöd

Stärk din kompetens enklare - få resa och boende betalt till Reactas konferenser, nätverksträffar & kurser som stödmedlem.

Kompetensstöd för stödskolor
Stödskolor är berättigade till kompetensstöd för varje hälsoråd som är aktiva på skolan. Stödskolor får 500 kr/år för varje aktivt hälsoråd på skolan. T.ex. skolan startar och har fem hälsoråd på skolan som varje år lämnar in årsmötesprotokoll och medlemsregister. Kompetensstödet blir då 2500 kr/år. 

Kompetensstöd för hälsorådsskolor
Hälsorådsskolor är berättigade till kompetensstöd för varje hälsoråd som är aktiva på skolan. Hälsorådsskolor får 1000 kr/år för varje aktivt hälsoråd på skolan. T.ex. skolan startar och har åtta hälsoråd på skolan som varje år lämnar in årsmötesprotokoll och medlemsregister. Kompetensstödet blir då 8000 kr/år. 

Om kompetensstödet
Kompetensstödet ersätter resor och boende när personal på skolan reser till konferenser, kurser och nätverksträffar i Reactas regi. Det kan också användas till att köpa litteratur från Reactas samarbetspartners. Kompetensstödet erhålls årligen då varje hälsoråd lämnar in ett underskrivet årsmötesprotokoll och ett medlemsregister. I årsmötesprotokollet beskriver hälsoråden sina hälsofrämjande aktiviteter och är därmed ett aktivt hälsoråd.

Hälsorådsmodellen bygger på tvärprofessionell samverkan så att skolan kan stötta hälsoråden att vara aktiva och göra hälsofrämjande aktiviteter.  Med aktiva hälsoråd stärker skolan elevernas lärande, utveckling och hälsa och får ett hållbart hälsofrämjande arbete. För att få kompetensstödet ska årsmötesprotokoll och medlemsregister lämnas in senast  den 1 mars varje år. Efter detta datum erhålls inget kompetensstöd. Dock kan hälsorådet få sitt aktivitetsbidrag om det lämnas in senast den 1 maj. 

Vad kan kompetensstödet användas till?
Kompetensstödet kan användas till ersättning för resor och logi när personal på skolan reser till kurser, konferenser och nätverksträffar i Reactas regi. Det kan också användas till att köpa litteratur från Reactas samarbetspartners, för att stärka det hälsofrämjande arbetet. Stödet kan också användas för att ersätta resa och logi till Stockholm för möte och handledning  med Reactas nationella skolsamordnare. Böcker beställer du här!

Så här får ni kompetensstödet
Kompetensstödet erhålls genom att fylla i ersättningsformuläret här, med bifogade kvitton på resa och logi. Kompetensstödet betalas ut inom fyra veckor. Vill ni istället använda bidraget till litteratur för det hälsofrämjande arbetet, kan ni direkt vid beställning ange att ni vill använda kompetensbidraget och summan dras av direkt. 

Villkor 
- Kursavgiften erläggs
- Deltagande hela kursdagen. Undantag vid sjukdom. Läkarintyg krävs.  
 

 

 

PÅ GÅNG

Psykisk Hälsa i Skolan

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer...

Fysisk Aktivitet i Skolan

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa

Läs mer...

Nätverksträff!

Tema: Barnrättslagen!

Läs mer...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer...

SENASTE NYTT

Reacta får statsbidrag 

Reacta får 650 000 kr i statsbidrag från Folkhälsomyndigheten. 

Läs mer...

Samarbete & kommunikation stärker ungas hälsa

Ladda ned gratis material!

Läs mer...

Bli stödmedlem - stärk elevernas hälsa

Gå på nätverksträffar gratis - få subventionerade priser på konferenser

Läs mer...

Språkcafét får Reactapriset

5000 kr till ungas hälsa

Läs mer...

Flexibelt extrajobb

Utbildningsbokare för ungas hälsa

Läs mer...