Bli stödmedlem - stärk elevernas hälsa

Gå på nätverksträffar gratis - få subventionerade priser på konferenser

Bli stödmedlem och gå på nätverksträffar gratis och få kraftigt subventionerade priser på konferenser & kurser i det hälsofrämjande arbetet. Stödmedlemskapet innebär att skolan blir en del av Reacta, där vi tillsammans arbetar för att stärka elevernas hälsa. Genom stödmedlemskapet får skolan del av stödet från Folkhälsomyndigheten & Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som ger subventionerade utbildningar, stöd och material. Dessutom kan skolan få resan och boende betalt till Reactas konferenser, kurser och nätverksträffar genom kompetensstödet.

I stödmedlemskapet ingår en kostnadsfri samordnarutbildning, för att stärka den tvärprofessionella samverkan och samordningen, för ett förstärkt hälsofrämjande arbete. Med en samordnare på skolan blir arbetssättet systematiskt och evidensbaserat, utifrån en beprövad modell som stärker elevernas hälsa. Utbildningen anordnas i samarbete med Skövde högskola och DemokratiAkademin.

Bli stödmedlem och kom med och stärk din kompetens och elevernas hälsa. Välj att bli stödskola eller hälsorådsskola för att ta del av stöden:

Stödskola
- Nätverksträffar – tre platser gratis
- Samordnarutbildning- en plats gratis
- 25 % subventionerade konferenser, kurser och handledning för skolpersonal
- 25 % subventionerade föreläsningar till skolans elever
- 500 kr/år i kompetensstöd för varje aktivt hälsoråd- betald resa och logi till kurser och konferenser

Hälsorådsskola
- Nätverksträffar - fem platser gratis
- Samordnarutbildning- två platser gratis
- 50 % subventionerade konferenser, kurser & handledning för skolpersonal
- 50 % subventionerade föreläsningar till skolans elever
- 1000 kr/år i kompetensstöd för varje aktivt hälsoråd - betald resa och logi till kurser och konferenser
- En gratis inspirationsföreläsning per år till en klass

Klicka här för att bli stödmedlem idag!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som stödmedlem får skolan ett förstärkt stöd att arbeta med Hälsorådsmodellen genom  bl.a. rabatt på kurser, konferenser, handledning, föreläsningar och böcker för det hälsofrämjande arbetet på skolan. Skolans personal och elever i hälsoråd får dessutom bidrag och stöd till det systematiska hälsofrämjande arbetet som stärker elevernas lärande, utveckling och hälsa.  Med stödmedlemskapet kan hela skolan arbeta hälsofrämjande och ju fler elever på skolan som gör hälsofrämjande aktiviteter, ju mer stöd och bidrag får eleverna och skolan.

Förstärkt det hälsofrämjande arbetet idag med ett stödmedlemskap och skapa en positiv trend på skolan, där allt fler bibehåller en god hälsa, gör fler medvetna livsstilsval och mår bättre. Stödmedlemmar delar Reactas hälsovärderingar och står upp för ungas rätt till en god psykisk och fysisk hälsa. 

Klicka på översikten för en förstoring.

Klicka här för att bli stödmedlem idag!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÅ GÅNG

Psykisk Hälsa i Skolan

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer...

Fysisk Aktivitet i Skolan

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa

Läs mer...

Nätverksträff!

Tema: Barnrättslagen!

Läs mer...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer...

SENASTE NYTT

Reacta får statsbidrag 

Reacta får 650 000 kr i statsbidrag från Folkhälsomyndigheten. 

Läs mer...

Samarbete & kommunikation stärker ungas hälsa

Ladda ned gratis material!

Läs mer...

Bli stödmedlem - stärk elevernas hälsa

Gå på nätverksträffar gratis - få subventionerade priser på konferenser

Läs mer...

Språkcafét får Reactapriset

5000 kr till ungas hälsa

Läs mer...

Flexibelt extrajobb

Utbildningsbokare för ungas hälsa

Läs mer...