Om Reacta

Varje barn och ung person har rätt till en god fysisk och psykisk hälsa. Att ha en god självkänsla och att må bra både i kroppen och på insidan är grundläggande för livskvalitet och utveckling.

Inom riksorganisationen Reacta får barn och unga kunskap om hur deras livsstil påverkar deras hälsa och ges möjlighet att ta makten över sin fysiska och psykiska hälsa. Detta arbete sker genom våra lokalföreningar och hälsoråd som ungdomarna själva driver, med fokus på olika typer av hälsofrämjande aktiviteter.

Organisationen startades 2008 med ideella krafter från fyra unga tjejer som ville ge andra barn och unga möjlighet, att få kunskap och stöd för att göra bra livsstilsval. Cafékvällar gjordes om kost och träning liksom föreläsningar om ätstörningar och självkänsla. Allt för att ge barn och unga kunskap och makt att göra bra livsstilsval.

Rollen som stödjare i organisationen växer och unga inser vikten av att få stöttning i sitt engagemang för en bättre hälsa. Idag finns det möjlighet för företag, skolor och kommuner att bli stödjare. Vi har flera utbildningar till främst elevhälsa och kommunens tjänstemän.

För att organisationen ska fylla sitt syfte krävs bredd och mångfald i engagemang och samarbete. Reacta är en riksorganisation där alla, med olika åsikter och uppfattningar kan delta. Vi tror på en mycket bred organisationsstruktur, där variation både centralt och på lokal nivå blir kännetecknande. Sedan 2014 utgår all verksamhet även ifrån fem hälsovärderingar, människovärdesprincipen, gemenskap, positivt engagemang, empowerment och medvetenhet.

Har du en idé och vill göra något för din hälsa tillsammans med andra. Starta en lokalförening eller ett hälsoråd enkelt här!

PÅ GÅNG

Psykisk Hälsa i Skolan - Stockholm

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer...

Fysisk Aktivitet i Skolan - Stockholm

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa

Läs mer...

Nätverksträff 

Tema: Elevhälsokompetens och samtalet i skolan

Läs mer...

Mindfulness & Yoga i skolan - Stockholm

Metoder & Inspiration

Läs mer...

Kallelse till årsmöte för lokalföreningarna Norr/Svea & Reacta Syd

Kallelse 28 april. 17.30.

Läs mer...

SENASTE NYTT

Nätverksträff!

Tema: Barnrättslagen!

Läs mer...

Bli stödmedlem - stärk elevernas hälsa

Gå på nätverksträffar gratis - få subventionerade priser på konferenser

Läs mer...

Språkcafét får Reactapriset

5000 kr att använda i hälsorådets verksamhet

Läs mer...

Flexibelt extrajobb

Utbildningsbokare för ungas hälsa

Läs mer...

Sommarjobb

Teamledare till Reactas festivalkampanj

Läs mer...