Samordnarutbildning

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med modellen Hälsoråd.

 

Samordnarutbildningen är till för dig som vill förbättra och utveckla det hälsofrämjande arbetet på skolan genom modellen Hälsoråd. Modellen skapar samverkan mellan skolans olika yrkesgrupper, där hela skolan tar ett gemensamt ansvar för det hälsofrämjande arbetet och skapar välfungerande strategier för elevernas hälsa. Utbildningen utgår från Hälsorådsmodellen som en resurs och verktyg i det hälsofrämjande arbetet på skolan. Syftet är att främja alla elevers hälsa på skolan. Modellens grund bygger på elevers initiativ, delaktighet och inflytande. För att kunna arbeta med dessa delar kommer vi fokusera på de evidensbaserade metoderna Motiverande samtal(MI), Empowerment, Ungas organisering och Hälsofrämjande egenvård.

Reactasamordnare
När utbildningen är klar blir du Reactasamordnare och har fått verktyg och kunskaper att samordna skolans yrkesgrupper, för att tillsammans arbeta hälsofrämjande utifrån modellen. Som Reactasamordnare får du kontinuerligt stöd i arbetet med modellen och har möjlighet att delta i utvecklandet av arbetet nationellt. Du blir en nyckelpersonen för det hälsofrämjande arbetet enligt Hälsorådsmodellen och har den information och kunskap som krävs för ett långsiktigt och hållbart arbete på hela skolan.

Läs mer här!

Bakgrund till samordnarutbildningen
Regeringen beslutade den 17 december 2015 att tillsätta en nationell samordnare för psykisk hälsa, med prioriterat område att främja den psykiska hälsan. Den nationella samordnarens uppgift är att skapa förutsättningar till ett långsiktigt, strategiskt och gemensamt arbete. Reacta stärker upp detta arbete genom att starta en samordnarutbildning för att specifikt stärka det hälsofrämjande arbetet på skolan utifrån modellen Hälsoråd. Modellen är framtagen med stöd av Allmänna Arvsfonden under tre år, i samarbete med elevhälsa och skolpersonal på fyra pilotskolor. Genom samordnarutbildningen kan skolan få stöd i det hälsofrämjande arbetet och ungas hälsa stärkas. Samordnarutbildningen är uppbyggd på resultat och erfarenheter från projektet ”Unga, Makt och Hälsa” där elevhälsan och elever identifierat vad som behövs för ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete med modellen.

Utbildningen sker i samverkan med Demokratiakademin, Skövde högskola och finansieras av Reacta och Arvsfonden. 

   Högskolan i Skövde 

Klicka här för att läsa mer om modellen, hur den uppfyller "Vägledningen för elevhälsan" från Socialstyrelsen, skollagen och andra styrdokument för skolan. 

Skolor och skolenheter är välkomna att söka en eller flera utbildningsplatser. Ansök här! Sista ansökningsdag 1 juni. 

Kontakt:

David Nilsson
070-515 77 57
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

 

 

 

PÅ GÅNG

Fira med oss!

Reacta fyller tio år, fira tillsammans med oss den 7-8 april!

Läs mer...

Mingla med oss!

Kom och prata ungas hälsa, fritid och hälsofrämjande arbete med oss!

Läs mer...

 

Utbildningar för kommunen

Ungas organisering, kommunikation med unga och nätverksmiddag

Läs mer...

Vi söker två praktikanter

Gör din praktik hos oss - för ungas hälsa

Läs mer...

Bättre hälsa i skolan! 

Välkommen till vårens utbildningsdag med temat ungas livsstil!

Läs mer...

SENASTE NYTT

Nätverksträff 

Tema: Elevhälsokompetens och samtalet i skolan

Läs mer...

Fysisk aktivitet i skolan - Stockholm

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa

Läs mer...

Fysisk aktivitet i skolan - Malmö

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa

Läs mer...

Ny kurs

Mindfulness & Yoga i skolan

Läs mer...

Konferens! Elevhälsans hälsofrämjande arbete

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer...