Stolta och engagerade elever

Vinster med hälsoråd utifrån ett integrationsperspektiv.

Eleverna har kommit på att de själva kan hitta på meningsfulla aktiviteter på rasterna. Den största vinsten som känns i hjärtat är utifrån ett integrationsperspektiv, du behöver inte kunna så mycket svenska för att spela pingis på rasten. Detta beskriver Evelina Söderberg, Specialpedagog och stödjare för Hälsoråden på Grillska gymnasiet i Stockholm.

Evelina Söderberg arbetar på gymnasiesärskolan och beskriver att arbetet med hälsoråd startade för ett och ett halvt år sedan. - Vi tyckte om tanken om att vi inte ska komma och berätta för ungdomarna vad de borde göra för sin hälsa och anmälde hela elevhälsan till en av Reactas utbildningsdagar. När eleverna kom tillbaka från sommarlovet började vi arbeta med innehållet på Reactas hemsida. Eleverna arbetade även med Umos hemsida för att få mer kunskaper kring psykisk och fysisk hälsa. I mitten av terminen ville eleverna starta eget hälsoråd och gjorde en planering för aktiviteter de ville göra. I dag går eleverna i år två och utöver promenader två gånger i veckan arrangerar de aktiviteter för eleverna på Introduktionsprogrammet och Gymnasiesärskolan. Några av de genomförda aktiviteter som kommit till genom Hälsoråden och därför är speciellt roliga att lyfta fram är Pingis och Hälsocafé.

De positiva effekter som Evelina Söderberg ser hos eleverna och klassen av att driva hälsoråd är att eleverna har kommit på att de själva kan hitta på meningsfulla aktiviteter på rasterna. Hon ser att intresset sprids bland eleverna och att fler elever söker upp henne och vill starta hälsoråd. Skolan har i dag 3 hälsoråd som varit aktiva en längre tid och 5 som är i startgroparna. Eleverna är stolta över att organisera aktiviteter själva och det blir ett roligt och härligt aktivt klimat på rasterna när eleverna engagerar sig i saker de tycker om.

För många av eleverna har föreningskulturen varit ny och inför varje beslut har grupperna behövt påminnas om majoritetsbeslut(som alla hälsoråd använder sig av) och vilka de olika rollerna är. Vi hjälps åt, som stödjare ställer jag frågor till eleverna kring hur vi ska rösta, vad vi kom fram till, vem är ansvarig för protokollet osv.

De tips och råd Evelina vill ge till andra som är eller vill bli stödjare till elever som ingår i Hälsoråd är framför allt att avsätta tid för att kunna stödja eleverna. Vuxna får absolut inte styra men hon upplever att det är mycket uppskattat när de är med, tex att våga möta eleverna när de bjuder in till en fotbollsmatch. Det är även viktigt att tänka till hur eleverna kan få tillgång till lokalerna på skolan, vilka regler som gäller och låta eleverna känna till dem. Att lita på att eleverna klarar detta själva och ge dem ansvaret att själva kunna påverka sin hälsosituation!

 

PÅ GÅNG

Psykisk Hälsa i Skolan - Stockholm

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer...

Fysisk Aktivitet i Skolan - Stockholm

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa

Läs mer...

Nätverksträff 

Tema: Elevhälsokompetens och samtalet i skolan

Läs mer...

Mindfulness & Yoga i skolan - Stockholm

Metoder & Inspiration

Läs mer...

Kallelse till årsmöte för lokalföreningarna Norr/Svea & Reacta Syd

Kallelse 28 april. 17.30.

Läs mer...

SENASTE NYTT

Nätverksträff!

Tema: Barnrättslagen!

Läs mer...

Bli stödmedlem - stärk elevernas hälsa

Gå på nätverksträffar gratis - få subventionerade priser på konferenser

Läs mer...

Språkcafét får Reactapriset

5000 kr att använda i hälsorådets verksamhet

Läs mer...

Flexibelt extrajobb

Utbildningsbokare för ungas hälsa

Läs mer...

Sommarjobb

Teamledare till Reactas festivalkampanj

Läs mer...