Fysisk aktivitet i skolan - Malmö

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa

Vill du öka den fysiska aktiviteten i skolan? Behöver du inspiration och kunskap i elevhälsoarbetet för att skapa en inkluderande lärmiljö där elevers hälsa främjas? Välkommen till en kursdag där vi får den senaste forskningen och praktiska verktyg i elevhälsoarbetet, för ökad fysisk aktivitet i skolan.

Malmö den 19 juni, 2018.

- Vilka är de hälsoekonomiska vinsterna av daglig fysisk aktivitet för elever?
- Så ser ungas rörelsemönster ut! Vilka konsekvenser ger det ökade stillasittandet?
- Hur minskar vi polariseringen och når de som idag inte är fysiskt aktiva?
- Så skapar ni ökad rörelse och gemenskap i skolan.
- Dansintervention och rörelseglädje för att stärka ungas psykiska hälsa!
- Så skapar ni ett hälsofrämjande arbetsklimat på er skola för en ökad fysisk aktivitet hos elever!

Anmäl er här!

(Obs, Suzanne Lundvall utgår, ny föreläsare presenteras inom kort).

Ladda ner inbjudan som PDF här!

Daniel Berglind - Forskare, Folkhälsovetenskap på Karolinska institutet. Daniel Berglind är forskare, postdoc vid institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet. Daniel har 2017 släppt en studie om riskerna med stillasittande i skolan vilken uppmärksammats i både SVT och TV4. Totalt ingick ca: 900 barn i studien vid åtta av Sveriges landsting och regioner. Daniel arbetar nu med en randomiserad interventionsstudie, där effekter av fysisk aktivitet på skolprestation undersöks, vilken vi kommer få ta del av under dagen.

Anna Duberg - Forskare i Region Örebro, Universitetssjukvårdens Forskningscentrum. Anna är fysioterapeut, medicine Dr. samt forskningshandledare vid Region Örebro län. Anna disputerade 2016 med avhandlingen ”Dans-intervention som komplement till skolhälsovård för tonårsflickor med återkommande psykosomatiska besvär”. Studien har resulterat i ny kunskap om hur dans kan stärka elevers psykiska hälsa.

Ingegerd Ericsson - Lektor, Idrottsvetenskap på Malmö Högskola. Ingegerd är Filosofie doktor i pedagogik, docent i idrottsvetenskap och idrotts- och speciallärare. Ingegerds forskningsintressen berör relationer mellan motorik, lärande och självkänsla. Hon har bla utvecklat Mugi-modellen (Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning) och varit delaktig i att starta Bunkefloprojektet. År 2003 disputerade Ingegerd med avhandlingen Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer (en delstudie i Bunkefloprojektet).Nasir Amini och Mustafa Amini - Elever som engagerat sig för rörelse i skolan.

Nasir Amini och Mostafa Amini har startat hälsorådet Gemenskap & Respekt där de tillsammans med elever på Upplands-Bro Gymnasiet hittar på olika fysiska aktiviteter för sin hälsa. Bland annat har de anordnat en fotbollscup med över 150 deltagare. De kommer berätta om sitt engagemang inom Reacta och hur enkelt det är att komma igång på skolan.

Joel Crawford - Skolsamordnare på riksorganisationen Reacta. Tillsammans med elevhälsopersonal och elever från fyra pilotskolor har Reacta under tre år utvecklat hälsorådsmodellen, där samverkan stödjer elevers möjligheter till hälsofrämjande egenvård och skapandet av inkluderande lärmiljöer. I modellen ingår metoderna motiverande samtal, empowerment och ungas organisering.


PROGRAM

08.00 Registrering och kaffe

08:30 Reacta hälsar välkomna

08:40 Hur påverkar stillasittande barns hälsa?

Daglig fysisk aktivitet under uppväxten är ingen självklarhet. I takt med teknikens utveckling ökar inaktiviteten och forskning visar att svenska elever är mest stillasittande i Norden. Daniel Berglind, verksam som forskare vid Karolinska Institutet i Solna har mätt hur svenska barn och ungdomars rörelsemönster ser ut. Daniel kommer berätta om resultaten av sin studie som bland annat visar att rörelsemönster går nedåt efter skoldagens slut. Hur stillasittande påverkar barns hälsa, vikten av fysisk aktivitet och kopplingen till barns prestation i skolan.

- Färsk forskningspresentation: Hur ser rörelsemönster och stillasittande ut hos barn och unga?
- Hur ska vi motverka inaktivitet, vilka satsningar ger bäst effekt?
- Vilka tecken kan vi se på inaktivitet kopplat till ungas skolprestation?

Daniel Berglind är forskare, postdoc vid institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet. Daniel har 2017 släppt en studie om riskerna med stillasittande i skolan vilken uppmärksammats i både SVT och TV4. Totalt ingick över 546 barn i studien vid åtta av Sveriges landsting och regioner. Daniel arbetar nu med en följdstudie vilken vi kommer få ta del av under dagen.

09:50 Hur minskar vi polariseringen och når de som idag inte är fysiskt aktiva? (Utgår, ny föreläsare och tema presenteras inom kort). 

11:00 Hälsorådsmodellen - Ett evidensbaserat verktyg för systematiskt och hälsofrämjande arbete

Reacta har i samarbete med elevhälsa, forskare och elever tagit fram en evidensbaserad modell för ett ökat hälsofrämjande arbete i skolan. Modellen utgår från det systematiska kvalitetsarbetet, där tvärprofessionell samverkan skapar ett salutogent förhållningssätt i skolans hälsofrämjande arbete. Modellen ger enkla och konkreta verktyg att organisera och skapa en struktur för elevers lärande, utveckling och hälsa där både fysisk och psykisk aktivitet främjas.

- Så skapar du ett salutogent och hälsofrämjande arbete på din skola!
- Enkla evidensbaserade verktyg som skapar förutsättningar till ökad fysisk aktivitet och rörelse på elevers initiativ!
- Så kan er skola få stöd av Reacta att samordna det hälsofrämjande arbetet!

Joel Crawford, skolsamordnare på Reacta. Tillsammans med elevhälsopersonal och elever från fyra pilotskolor har Reacta under tre år utvecklat hälsorådsmodellen, där samverkan stödjer elevers möjligheter till hälsofrämjande egenvård och skapandet av inkluderande lärmiljöer. I modellen ingår metoderna motiverande samtal, empowerment och ungas organisering.

12:00 Lunch

13:00 Så skapar ni ökad rörelse och gemenskap i skolan!

Hur får vi elever att själva stärka sin hälsa? Hur kan ett klimat skapas där engagemang, gemenskap och trygghet stärks? I Hälsorådet Gemenskap och Respekt på Upplands-Bro Gymnasiet är alla elever välkomna att delta. Hälsorådet drivs av elever och ger en möjlighet för unga att kravlöst prova positiva aktiviteter för sin hälsa. Medlemmar från Gemenskap och respekt presenterar vad de gör och hur er personal kan stötta unga att komma igång på er skola.

- Hur går ni från idé till positiv aktivitet?
- Hur kan elevhälsan stötta elever för att skapa ökad rörelse?
- Frågestund med Hälsorådet Gemenskap och Respekt!

Nasir Amini och Mostafa Amini har själva startat Gemenskap och Respekt där de tillsammans med andra ungdomar på Upplands-Bro Gymnasiet hittar på olika aktiviteter för sin hälsa. Bland annat har de anordnat en fotbollscup med över 150 deltagare. De kommer berätta om sitt engagemang inom Reacta och hur enkelt det är att komma igång på skolan.

13:30 Vinster med daglig fysisk aktivitet för elever!

Hur stärks ungas inlärningsförmåga av ökad motorisk utveckling och vad är vinsterna med ökad mängd fysisk aktivitet under skoldagarna? Enligt Ingegerd Ericsson, docent i idrottsvetenskap vid Malmö högskola är ökad rörelse och motorikträning under skoldagen en viktig förutsättning för ungas skolprestation. Ingegerd Ericsson har bred erfarenhet av forskning på relationen mellan motorik, självförtroende och kognition för barn och unga. Bland annat har varit delaktig i framtagandet av Bunkefloprojektet.

- Hur ser relationen mellan barns och ungas motorik, koncentrationsförmåga och skolprestation ut?
- Vilka påverkanseffekter kan vi se av utökad fysisk aktivitet?
- Introduktion av praktiska övningar som skolan kan använda!

Ingegerd Ericsson är Filosofie doktor i pedagogik, docent i idrottsvetenskap och Idrotts- och speciallärare. Ingegerds forskningsintressen berör relationer mellan motorik, lärande och självkänsla. Hon har bland annat utvecklat Mugi-modellen (Motorisk
Utveckling som Grund för Inlärning) och varit delaktig i att starta Bunkefloprojektet. År 2003 disputerade Ingegerd med avhandlingen Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer (en delstudie i Bunkefloprojektet).

15:00 Fika och nätverkande

15:30 Komplettera elevhälsans hälsofrämjande arbete med dansintervention som ökar elevers hälsa, gemenskap och egenmakt

Ta del av innovativa metoder hur dans kan öka elevers psykiska och fysiska hälsa på skolan. Anna Duberg, forskare vid Region Örebro presenterar sin studie ”Dansintervention som komplement till skolhälsovård för tonårsflickor med återkommande psykosomatiska besvär”. Resultaten av studien har visat på minskad stress, ökad känsla av gemenskap, glädje och egenmakt samt stärkt tilltro på den egna förmågan.

- Hur kan psykiska hälsa stärkas genom dans och rörelseglädje?
- Ta del av resultaten från forskningsprojektet om dansintervention
- Konkret introduktion till dansintervention - prova enkla praktiska övningar.

Anna Duberg, fysioterapeut, medicine Dr. samt forsknings-handledare vid Region Örebro län. Anna disputerade 2016 med sin avhandling ”Dansintervention som komplement till skolhälsovård för tonårsflickor med återkommande psykosomatiska besvär”. Den vetenskapliga studien har resulterat i ny kunskap om hur dans kan stärka elevers psykiska hälsa.

17:00 Slut för dagen

__________

Tid
19 juni 2018, klockan 08:30 - 17:00.

Pris stödmedlemmar
Hälsorådsskola 995 kr/person
Stödskola 1890 kr/person

Ordinarie pris
Övriga 2650 kr/person
(ingen moms tillkommer)

Plats
Kockum Fritid, Malmö

Målgrupp
För dig som arbetar i skolan som skolsköterska, idrottslärare, rektor, kurator, lärare m.fl.

Ingår
Fika, övningar och material. Lunch på egen hand (ingår ej i priset).

Anmälan
Anmäl er här! Vill ni bli stödmedlem görs detta direkt i anmälan och priset justeras automatiskt.

______

Det finns även företag som har kurser för skolpersonal - Ability Partner, Gothia Fortbildning, Kompetento, Skolporten och Team concept är några. Det finns även föreningar som oss, exempelvis Skolyoga och Sisu. 

 

PÅ GÅNG

Nätverksträff 

Tema: Elevhälsokompetens och samtalet i skolan

Läs mer...

Mindfulness & Yoga i skolan - Stockholm

Metoder & Inspiration

Läs mer...

Kallelse till årsmöte för lokalföreningarna Norr/Svea & Reacta Syd

Kallelse 28 april. 17.30.

Läs mer...

Fysisk aktivitet i skolan - Malmö

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa

Läs mer...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete

Elevers lärande, utveckling & hälsa

Läs mer...

SENASTE NYTT

Bli stödmedlem - stärk elevernas hälsa

Gå på nätverksträffar gratis - få subventionerade priser på konferenser

Läs mer...

Språkcafét får Reactapriset

5000 kr att använda i hälsorådets verksamhet

Läs mer...

Flexibelt extrajobb

Utbildningsbokare för ungas hälsa

Läs mer...

Sommarjobb

Teamledare till Reactas festivalkampanj

Läs mer...

Mitt uppdrag som demokratisamordnare

Afternoon Tea, PR-portal och en gemensam årsmötesdag i Sundsvall

Läs mer...