Reacta får statsbidrag 

Reacta får 650 000 kr i statsbidrag från Folkhälsomyndigheten. 

Statsbidraget ska stärka elevhälsan och skolpersonals kunskaper att arbeta hälsofrämjande i skolan. Generalsekreterare David Nilsson välkomnar bidraget och säger:

- Genom statsbidraget kan vi ge skolan ökade kunskaper och resurser att arbeta med fysisk och psykisk hälsa. Vi vill se mer hälsofrämjande arbete i skolorna och vägen dit är ökad kompetens och kunskap. 

Reacta är en ideell riksorganisation för ungas hälsa som arbetar för ökat hälsofrämjande arbete i skolor och kommuner. Till stöd har Reacta tagit fram en evidensbaserad modell. Läs mer om Reactas kurser och konferenser i hälsofrämjande arbete och ta del av kompetensstödet som stödmedlem.

Läs mer här!

 

PÅ GÅNG

Psykisk Hälsa i Skolan

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer...

Fysisk Aktivitet i Skolan

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa

Läs mer...

Nätverksträff!

Tema: Barnrättslagen!

Läs mer...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer...

SENASTE NYTT

Reacta får statsbidrag 

Reacta får 650 000 kr i statsbidrag från Folkhälsomyndigheten. 

Läs mer...

Samarbete & kommunikation stärker ungas hälsa

Ladda ned gratis material!

Läs mer...

Bli stödmedlem - stärk elevernas hälsa

Gå på nätverksträffar gratis - få subventionerade priser på konferenser

Läs mer...

Språkcafét får Reactapriset

5000 kr till ungas hälsa

Läs mer...

Flexibelt extrajobb

Utbildningsbokare för ungas hälsa

Läs mer...