Nätverksträff 13 maj

Fokus hälsofrämjande elevhälsa! 

Få inspiration, ny forskning och utbyt erfarenheter med andra som arbetar hälsofrämjande med Hälsorådsmodellen. Är du ny är det ett perfekt tillfälle att knyta nya kontakter och ta del av alla framgångsrika strategier i det hälsofrämjande arbetet. Denna nätverksträff fokuserar vi extra på hur elevhälsans kan arbeta hälsofrämjande. Nätverksträffen är kostnadsfri för stödmedlemmar. Ta gärna med hela elevhälsoteamet!

Boka här!

Ladda ner programmet här!

Program

13:00 Senaste nytt - hälsofrämjande nyheter!
13:30 Kompetensstöd för hälsofrämjande elevhälsa
13:40 Nätverkande fokus: Så har vi lyckats skapa ett hälsofrämjande arbete
14:40 Fika
15:00 Ett nytt sätt att arbeta med elevhälsa?
16:00 Inför nästa nätverksträff
16:15 Dagen avslutas.

Bibbi Larsliden är Universitetsadjunkt på Örebro Universitet och rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten har bred erfarenhet av kompetenshöjande insatser för elevhälsoteam där hon föreläst och handlett om elevhälsofrågor. Nyligen presenterade Bibbi sin masteruppsats från Uppsala Universitet, Ett nytt sätt att arbeta med elevhälsa? En fallstudie om förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbete i elevhälsoteam. Som tidigare specialpedagog har hon också erfarenhet av särskola, barn och elevhälsa samt barn- och ungdomshabilitering.

Joel Crawford är skolsamordnare på Reacta. Joel ansvarar för Reactas skolverksamhet där han samordnar, utbildar och handleder skolor att arbeta med hälsorådsmodellen och stärka skolans möjligheter att stärka det hälsofrämjande arbetet. Han är även sammankallande för nätverket som låter samordnare och stödjare från skolor mötas och utvecklas.
 

DELTA SOM 
STÖDMEDLEM

DELTA SOM
ÖVRIG

- Kostnadsfritt - 995 kr/person
- Betald resa - Dokumentation och
  praktiska verktyg
- Betald vikarie - Fika
- Betald logi  
- Dokumentation och
  praktiska verktyg
 
- Fika  
 

Inte stödmedlem?
Klicka här och bli stödmedlem och ta del av alla fördelar direkt. 

Plats
Stockholm, IOGT-NTO-gården i Klara Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm 

Målgrupp
Nätverket riktar sig till dig som är samordnare eller stödjare för hälsoråd på skolan eller vill stärka skolans hälsofrämjande arbete genom hälsorådsmodellen. 

 
 

PÅ GÅNG

Psykisk Hälsa i Skolan - Sthlm

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Gbg

Fåtal platser kvar! 

Läs mer ...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete - Sthlm

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer ...

Öppen nätverksträff 29 nov!

Tema: Barnrättslagen!

Läs mer ...

Fysisk Aktivitet i Skolan

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa 

Läs mer ...

SENASTE NYTT

Riksårsmöte & Gemenskapshelg!

Helgen 13-14 april är det dags, alla medlemmar är välkomna att delta!

Läs mer ...

Nätverksträff 13 maj

Fokus hälsofrämjande elevhälsa! 

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga Stockholm

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga Göteborg 

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

Läs mer ...

Verksamhetsbidrag - BIM

Här publiceras uppdateringar för barn i migration

Läs mer ...