Unga, Makt och Hälsa

Unga, Makt och Hälsa är ett hälsofrämjande utvecklingsprojekt som Reacta driver med stöd av Allmänna Arvsfonden. Projektets syfte är att främja och öka ungas självupplevda fysiska och psykiska hälsa genom att utveckla hälsorådsmodellen som ett verktyg för elevhälsan i det hälsofrämjande arbetet.

Unga, Makt och Hälsa är inne på sitt avslutande projektår. Projektet kommer bli ordinarie verksamhet under hösten 2017.

Det hälsofrämjande arbetet utgår från metoderna ungas organisering, empowerment, motiverande samtal och egenvård. Genom att utveckla hälsorådsmodellen utifrån dessa metoder skapar vi en hälsofrämjande arbetssätt som elevhälsopersonal enkelt kan ta del av.

Var är vi nu? Och var är vi på väg?

September 2016 gick projektet in i det avslutande projektåret.

Under våren kommer vi presentera hälsorådsmodellen för att jobba hälsofrämjande i skolan.

För elever som vill starta hälsoråd kommer vi presentera ett studiecirkelmaterial i föreningskunskap vilket elever enkelt kan gå igenom för att få en bra ingång till hur en elevförening fungerar. Slutligen kommer ett antal övningar i empowerment och ungas organisering presenteras.

Nya händelser i projektet

2017:

Vi anordnar en större nätverksträff den 10 februari i Stockholm för projektets spridning.

En samordnarutbildning för att bli Reactasamordnare kommer gå av stapeln 13-14 juni (med avslutningsdag 19 oktober).

Hälsorådens medlemmar deltar vid Reactas Riksårsmöte 6-7 maj.

  

Hur tänker vi kring de olika metoderna?

Ungas organisering

Vi ger unga en möjlighet att stärka sina praktiska föreningskunskaper. Tack vare studiecirkelmaterialet ”kom igång” får unga kunskaper om hur man har demokratiska mötesmetoder och hur hälsoråden fungerar som elevföreningar. På så sätt får unga möjligheter till starkare socialt engagemang.

Empowerment

Att unga ska känna att de själva har egenmakten att förändra sin nuvarande livssituation ser vi på Reacta som en självklarhet. Om en ung person känner att hen har makten över sitt liv har de också kapaciteten att definiera sina problem och utveckla egna handlingsstrategier att lösa dessa. Vår tanke med empowerment som metod är att unga ska få möjlighet att möta vuxna stödjare på lika villkor och själva känna att de inte är styrda. På så sätt kan de få möjlighet att stärka sin egen hälsa.

Egenvård

Med egenvård syftar vi till ungas egen möjlighet att vårda sig själva. Det kan vara de aktiviteter som hälsoråden genomför, det tankesätt man har eller hur man planerar sin tillvaro för att minska stress och oro. Målsättningen med egenvård som metod är att skapa en utvecklande miljö där unga kan stimuleras till att vilja göra hälsofrämjande aktiviteter för sin egen hälsa samt få en ökad förståelse hur dessa aktiviteter stärker ens hälsa. I egenvården behövs självklart uppmuntran, stöd och vägledning vilket leder oss in på motiverande samtal som förhållningssätt. 

Motiverande samtal

Vi ser motiverande samtal (MI) som ett viktigt förhållningssätt för projektets stödjare i det hälsofrämjande arbetet med elever. MI framhäver vikten av att skapa ett samtalsklimat där fokus ligger på att både unga vid hälsoråden och vuxna stödjare utvidgar sina perspektiv och på så sätt kan resultera i att man hittar nya infallsvinklar och lösningar på problem. När en person känner sig sedd, hörd, accepterad och bekräftad ökar möjligheter till förändring. Med MI som metod får elever möjligheterna att reflektera över sin egen situation och hur de kan göra positiva val för sin hälsa. 

Dessa fyra metoder bildar en helhet där unga ges möjligheten att stärka sin självupplevda hälsa. Varje metod i sig är därför en viktig grundpelare för att helheten ska bli så bra som möjligt. 

Vilka är vi som jobbar i projektet?

Reactas medlemscoach Joel Crawford ansvarar för projektet tillsammans med övriga anställda på Reactas kansli.  

För allmänna frågor om projektet eller hur ni kommer igång med hälsoråd på er skola finns Joel Crawford tillgänglig dagtid mellan 8-17.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Joel på 076 - 032 96 28 eller mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

PÅ GÅNG

Vi söker två praktikanter

Gör din praktik hos oss - för ungas hälsa

Läs mer...

Utbildningar för kommunen

Ungas organisering för hälsan - två nya utbildningar 2017

Läs mer...

Alla utbildningar 2017 - hälsofrämjande arbete i skolan

Inspireras i mindfulness, ungas livsstil eller bli skolans samordnare

Läs mer...

Bättre hälsa i skolan! 

Välkommen till vårens utbildningsdag med temat ungas livsstil!

Läs mer...

Ungas organisering

Kommunens arbete med ungas delaktighet, inflytande och organisering.

Läs mer...

SENASTE NYTT

Konferens - Psykisk hälsa & samverkan

Evidens, nya resultat och metoder

Läs mer...

Kommunsamordnare - ledigt jobb!

Vill du utveckla och samordna stödet till landets kommuner för ungas hälsa? 

Läs mer...

Vinnare av årets Reactapris!

Årets vinnare av 5000 kronor har utsetts

Läs mer...

Stolta och engagerade elever

Vinster med hälsoråd utifrån ett integrationsperspektiv.

Läs mer...

Bli stödskola 

Visa ert engagemang och stöd för ungas hälsa!

Läs mer...