Bli stödmedlem 

Gratis utbildningar, betalda resor, logi & vikarier

Bli stödmedlem - delta gratis på samordnarutbildningar & nätverksträffar. Få betalda kurser, resor, logi, vikarier och mycket mer med kompetensstödet.

Pris 1990 kr/år. Nya stödmedlemmar får direkt 500 kr i kompetensstöd! 

Stödmedlemmar får:
- Delta gratis på nätverksträffar. Ord. pris 990 kr/person
Resor, logi, vikarier och kurser betalda med kompetensstödet 
- Handledning & inspirationsföreläsningar betalda med kompetensstödet
- Delta gratis på samordnarutbildningarna. Ord. pris 9000 kr/person
- Subventionerade kurser
- Subventionerade handledningar
- Subventionerade inspirationsföreläsningar
- 500 kr i kompetensstöd/år
- Söka utvecklingsbidrag
- Rabatt på böcker


Gör hälsofrämjande insatser - samla kompetensstöd
Samla kompetensstöd och ta enkelt beslut om kompetenshöjningar utan stora ekonomiska insatser. Kompetensstödet betalar kostnaden för kurser, resor, logi, vikarier, handledning & föreläsningar m.m. Läs mer...

Pris: 1990 kr/år. Ingen moms tillkommer. 

Bli stödmedlem här!

PÅ GÅNG

Psykisk Hälsa i Skolan - Sthlm

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Gbg

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga - Sthlm

Metoder & Inspiration 

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga - Malmö
 

Läs mer ...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete - Sthlm

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer ...

SENASTE NYTT

Gå valfri kurs - få 500 kr i kompetensstöd

Använd kompetensstödet till att betala resa, logi, föreläsningar och mycket mer. 

Läs mer ...

Verksamhetsbidrag - Barn i migration

Här publiceras uppdateringar om verksamhetsbidraget för barn i migration

Läs mer ...

Samordnarutbildning 2019 - Stockholm

Arbeta mer hälsofrämjande! Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

Läs mer ...

Samordnarutbildning 2019 - Göteborg

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

Läs mer ...

Startstuga

Starta enkelt i vår startstuga.

Läs mer ...