Samordningsstöd 

Samordningsstödet syftar till att öka och stödja samordningen och samverkan på skolan i arbetet med Hälsorådsmodellen. Samordningsstödet betalas ut årligen till skolans angivna bankgiro/plusgiro då varje hälsoråd på skolan lämnat in årsmötesprotokoll och medlemsregister. Samordningsstödet är 1000 kr per aktivt hälsoråd på skolan. Om skolan t.ex. har 10 aktiva hälsoråd på skolan blir stödet årligen 10 000 kr. Skolan kan använda samordningsstödet fritt för att stärka skolans samordning och samverkan i arbetet med Hälsorådsmodellen. Det kan t.ex. vara en föreläsning på skolan till personal, vikarier för att personal ska kunna utbilda sig, utbildning för samverkan etc. Stödet behöver ej rapporteras eller redovisas tillbaka till Reacta. För att få samordningsstödet ska årsmötesprotokoll och medlemsregister lämnas in från varje hälsoråd senast den 1 mars varje år. Skolan ska vara stödmedlem Hälsorådsskola med en godkänd samordnare på skolan. 

PÅ GÅNG

Psykisk Hälsa i Skolan

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer...

Fysisk Aktivitet i Skolan

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa

Läs mer...

Nätverksträff!

Tema: Barnrättslagen!

Läs mer...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer...

SENASTE NYTT

Reacta får statsbidrag 

Reacta får 650 000 kr i statsbidrag från Folkhälsomyndigheten. 

Läs mer...

Samarbete & kommunikation stärker ungas hälsa

Ladda ned gratis material!

Läs mer...

Bli stödmedlem - stärk elevernas hälsa

Gå på nätverksträffar gratis - få subventionerade priser på konferenser

Läs mer...

Språkcafét får Reactapriset

5000 kr till ungas hälsa

Läs mer...

Flexibelt extrajobb

Utbildningsbokare för ungas hälsa

Läs mer...