Samordningsstöd 

Samordningsstödet syftar till att öka och stödja samordningen och samverkan på skolan i arbetet med Hälsorådsmodellen. Samordningsstödet betalas ut årligen till skolans angivna bankgiro/plusgiro då varje hälsoråd på skolan lämnat in årsmötesprotokoll och medlemsregister. Samordningsstödet är 1000 kr per aktivt hälsoråd på skolan. Om skolan t.ex. har 10 aktiva hälsoråd på skolan blir stödet årligen 10 000 kr. Skolan kan använda samordningsstödet fritt för att stärka skolans samordning och samverkan i arbetet med Hälsorådsmodellen. Det kan t.ex. vara en föreläsning på skolan till personal, vikarier för att personal ska kunna utbilda sig, utbildning för samverkan etc. Stödet behöver ej rapporteras eller redovisas tillbaka till Reacta. För att få samordningsstödet ska årsmötesprotokoll och medlemsregister lämnas in från varje hälsoråd senast den 1 mars varje år. Skolan ska vara stödmedlem Hälsorådsskola med en godkänd samordnare på skolan. 

PÅ GÅNG

Fira med oss!

Reacta fyller tio år, fira tillsammans med oss den 7-8 april!

Läs mer...

Mingla med oss!

Kom och prata ungas hälsa, fritid och hälsofrämjande arbete med oss!

Läs mer...

 

Utbildningar för kommunen

Ungas organisering, kommunikation med unga och nätverksmiddag

Läs mer...

Vi söker två praktikanter

Gör din praktik hos oss - för ungas hälsa

Läs mer...

Bättre hälsa i skolan! 

Välkommen till vårens utbildningsdag med temat ungas livsstil!

Läs mer...

SENASTE NYTT

Nätverksträff 

Tema: Elevhälsokompetens och samtalet i skolan

Läs mer...

Fysisk aktivitet i skolan - Stockholm

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa

Läs mer...

Fysisk aktivitet i skolan - Malmö

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa

Läs mer...

Ny kurs

Mindfulness & Yoga i skolan

Läs mer...

Konferens! Elevhälsans hälsofrämjande arbete

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer...