Handledning

Det är enkelt och lätt att starta upp det hälsofrämjande arbetet med handledning på skolan från Reacta. Arbetar ni redan med hälsorådsmodellen är det ett effektivt sätt att förstärka arbetet med små resurser. Vi kommer till skolan och arbetar på plats med elever och personal. Handledningen är en hälsofrämjande insats som är evidensbaserad, hälsofrämjande enligt WHO:s riktlinjer, följer skollagen och Socialstyrelsen vägledning för elevhälsan.

Reacta har över 10 års erfarenhet av hälsofrämjande arbete i 100-tals skolor och kan på ett effektivt sätt starta upp och förstärka ett hälsofrämjande arbete enligt Hälsorådsmodellen. Insatsen sparar tid, resurser och felsteg och gör att skolan kommer igång direkt med arbetet och gör det till en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Dessutom stärker insatsen skolans demokratiska uppdrag, det hälsofrämjande arbetet, elevernas delaktighet och inflytande och inte minst elevernas hälsa. Den  handledningen är 2 h där vi praktiskt hjälper elever och personal i att starta eller förstärka det hälsofrämjande arbetet med Hälsorådsmodellen. Efter handledningen har ni ett förstärkt elevhälsoarbetet och fått tips och tricks hur ett framgångsrikt elevhälsoarbete genomförs enligt hälsorådsmodellen. 

Boka här!

Priser
Stödmedlemmar: 2350 kr
Övriga: 4500 kr

Ingen moms tillkommer.
En fast resekostnad på 1000 kr tillkommer på priset för handledning (om er skola befinner sig inom Stockholms län utgår ingen resekostnad). 

PÅ GÅNG

Psykisk Hälsa i Skolan - Sthlm

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Gbg

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga - Sthlm

Metoder & Inspiration 

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga - Malmö
 

Läs mer ...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete - Sthlm

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer ...

SENASTE NYTT

Gå valfri kurs - få 500 kr i kompetensstöd

Använd kompetensstödet till att betala resa, logi, föreläsningar och mycket mer. 

Läs mer ...

Verksamhetsbidrag - Barn i migration

Här publiceras uppdateringar om verksamhetsbidraget för barn i migration

Läs mer ...

Samordnarutbildning 2019 - Stockholm

Arbeta mer hälsofrämjande! Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

Läs mer ...

Samordnarutbildning 2019 - Göteborg

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

Läs mer ...

Startstuga

Starta enkelt i vår startstuga.

Läs mer ...