Kompetensstöd

Stärk skolans kompetens i det hälsofrämjande arbetet med kompetensstödet!

Som stödmedlem kan skolan samla kompetensstöd. Kompetensstödet ger skolan resurser att höja kompetensen hos elevhälsan och skolpersonal i det hälsofrämjande arbetet.

Kompetensstödet ersätter kostnaden för:

- Konferens- och kursavgifter 
- Resor & logi till konferenser, kurser & nätverksträffar
Handledning på skolan
Inspirationsföreläsning till eleverna
- Beställningar från materialbanken

Kompetensstödet kan användas till att betala alla konferenser och kurser hos Reacta. Dessutom  kan resa och logi ersättas till dessa. Har skolan lång resväg till en av Reactas konferenser eller utbildningar, gör kompetensstödet det enklare att delta med betald resa och övernattning. Kompetensstödet kan också användas till att få handledning på skolan i det hälsofrämjande arbetet med Hälsorådsmodellen eller en inspirationsföreläsning till eleverna.  

Samla kompetensstöd
Skolan samlar kompetensstöd genom hälsofrämjande insatser som redovisas till Reacta. Följande hälsofrämjande insatser ger kompetensstöd:

- Starta hälsoråd
Årsmöte
Medlemsbidrag
-
 Hälsofrämjande aktivitet

Varje redovisad och godkänd hälsofrämjande insats ger 1000 kr i kompetensstöd. Dessutom får skolan 3000 kr/år i kompetensstöd om skolan har en godkänd samordnare på skolan. 

Exempel
Eleverna startar två hälsoråd på skolan, ett med pulshöjande aktiviteter och ett som gör avslappningsövningar. Skolan får 1000 kr i kompetensstöd per hälsoråd, totalt 2000 kr. Fler elever vill vara med på aktiviteterna och fler blir medlemmar. Medlemsregister lämnas in och skolan får 1000 kr per inlämnat medlemsregister. Den 20 januari året därpå har eleverna årsmöte i sina två hälsoråd. 1000 kr per årsmöte, totalt 2000 kr. Skolan har nu 6000 kr i kompetensstöd.  Samtidigt har eleverna fått aktivitetsbidrag och medlemsbidrag till sina aktiviteter.

Godkänd samordnare på skolan?
Med godkänd samordnare och minst ett anslutet hälsoråd till Reacta, får skolan 3000 kr i kompetensstöd per år. Kompetensstödet ger samordnaren möjlighet att delta på nätverksträffar, konferenser och utbildningar för att upprätthålla en hög kompetens och kvalité på skolans hälsofrämjande arbete.  

Ersättning för resa & logi
Kompetensstödet erhålls genom att fylla i ersättningsformuläret här, med bifogade kvitton på resa och logi. Kompetensstödet betalas ut inom fyra veckor.

Ersättning för inköp av litteratur
Ange vid beställning ange att ni vill använda kompetensstödet och summan dras av direkt. Beställ här!

Ersättning för konferenser och kurser
Ange vid anmälan under rubriken ”Eventuellt meddelande” att ni vill använda kompetensstödet. Vill ni endast använda en del av kompetensstödet som skolan samlat, så ange där hur mycket av kompetensstödet ni önskar.

Villkor kompetensstöd

PÅ GÅNG

Psykisk Hälsa i Skolan

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer...

Fysisk Aktivitet i Skolan

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa 

Läs mer...

Öppen nätverksträff 21 nov!

Tema: Barnrättslagen!

Läs mer...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer...

SENASTE NYTT

Arbete med unga i migration? 

Utvecklingsarbete - få extra stöd

Läs mer...

Ledigt jobb: Säljare med känsla för kompetensstöd

Vill du ge skolan stöd att finna rätt utbildning - för ungas hälsa?

Läs mer...

Effekterna av samordnat hälsofrämjande arbete

Att samordna det hälsofrämjande arbetet har många positiva effekter.

Läs mer...

Nominera till riksstyrelsen!

I vår är det dags att välja riksstyrelse.

Läs mer...

Reacta får statsbidrag 

Reacta får 650 000 kr i statsbidrag från Folkhälsomyndigheten. 

Läs mer...