Inspirationsföreläsning

- föreläsningar för en bättre hälsa i skolan

Bjud in oss och kom igång enkelt och effektivt med det hälsofrämjande arbetet enligt Hälsorådsmodellen. Vi föreläser till elever eller personal tiill en låg kostnad som både sparar tid och resurser för skolan. Reactas föreläsningar är subventionerade genom stöd från Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

 

Inspirationsföreläsning till elever
Kom igång enkelt och evidensbaserat med hjälp av våra duktiga föreläsare som inspirerar och engagerar eleverna att göra hälsofrämjande aktiviteter med Hälsorådsmodellen. Inspirationsföreläsningen inspirerar eleverna att ta goda livsstilsval och lockar fram egna initiativ att förändra och förbättra sin hälsa. Föreläsningen är en timme lång och sår ett frö hos eleverna att själva göra hälsofrämjande aktiviteter tillsammans. Efter föreläsningen är eleverna medvetna om vad de mår bra av och hur de på ett enkelt sätt kan göra mer av just det. Efter föreläsningen kan eleverna starta hälsoråd på skolan och få stöd från Reacta. Alla Reactas föreläsningar och insatser är evidensbaserade, hälsofrämjande enligt WHO:s riktlinjer och följer skollagen och Socialstyrelsen vägledning för elevhälsan. Komplettera gärna med praktisk handledning efter inspirationsföreläsningen. 

Boka här!

Inspirationsföreläsning till en klass
Stödmedlemmar: 1250 kr
Övriga: 1695 kr 

Pris inspirationsföreläsning till flera klasser (för tre klasser eller i aula)
Stödmedlem: 1500 kr
Övriga: 1995 kr

Ingen moms tillkommer. En fast resekostnad på 500 kr tillkommer. 

PÅ GÅNG

Psykisk Hälsa i Skolan

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer...

Fysisk Aktivitet i Skolan

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa 

Läs mer...

Nätverksträff 21 nov!

Tema: Barnrättslagen!

Läs mer...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer...

SENASTE NYTT

Arbete med unga i migration? 

Utvecklingsarbete - få extra stöd

Läs mer...

Ledigt jobb: Säljare med känsla för kompetensstöd

Vill du ge skolan stöd att finna rätt utbildning - för ungas hälsa?

Läs mer...

Effekterna av samordnat hälsofrämjande arbete

Att samordna det hälsofrämjande arbetet har många positiva effekter.

Läs mer...

Nominera till riksstyrelsen!

I vår är det dags att välja riksstyrelse.

Läs mer...

Reacta får statsbidrag 

Reacta får 650 000 kr i statsbidrag från Folkhälsomyndigheten. 

Läs mer...