Bli stödmedlem - stärk ungas hälsa

Bli stödmedlem senast 15 november - få 1000 kr i kompetensstöd!

Bli stödmedlem och gå på nätverksträffar gratis och få subventionerade priser på konferenser & kurser i det hälsofrämjande arbetet. Skolor, kommuner och organisationer kan bli stödmedlemmar. I stödmedlemskapet ingår en kostnadsfri samordnarutbildning som stärker den tvärprofessionella samverkan i det hälsofrämjande arbetet. Stödmedlemmar kan också samla kompetensstöd genom hälsofrämjande insatser på skolan. Stödmedlemmar får:

- Tre platser gratis på nätverksträffar. Ord. pris 1995 kr/pp
- Två platser gratis på samordnarutbildningen. Ord. pris 9000 kr/pp
- Subvention på kurs- och konferenskostnader
- Subvention på handledningskostnad till skolpersonal
- Subvention på kostnaden för inspirationsföreläsning till elever
- Kompetensstöd 
- Söka utvecklingsbidrag
- Rabatt på böcker 

Med stödmedlemskapet blir det enkelt att ta beslut eftersom det inte behövs stora ekonomiska insatser. Det sparar tid då skolan inte själv behöver ta fram metoder och modeller för att främst arbeta hälsofrämjande. Tidsödande misstag undviks och skolan kan istället ta del av 10 års utvecklingsarbete som elevhälsa, rektorer och lärare redan gjort på hundratals skolor.  Vi vet vilka fallgroparna är och vad som krävs för ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete. 

Reacta arbetar på uppdrag från Folkhälsomyndigheten med kunskapshöjande kurser och konferenser för att öka det hälsofrämjande arbetet i skolan. Stödmedlemskapet innebär att skolan kan ta del av en subvention från Folkhälsomyndigheten.

Gör en hälsofrämjande insats - samla kompetensstöd
Som stödmedlem kan skolan samla kompetensstöd. Kompetensstödet kan användas till att betala samtliga konferenser och kurser hos Reacta samt resa och logi till dessa. Dessutom kan stödet användas till att betala handledning på skolan och inspirationsföreläsningar till eleverna. Kompetensstödet ersätter kostnaden för:

- Konferens- och kursavgifter
- Resor & logi till konferenser, kurser & nätverksträffar
- Handledning på skolan
- Inspirationsföreläsning till elever
- Beställningar från materialbanken

Läs mer om kompetensstödet!

Reacta arbetar på uppdrag från Folkhälsomyndigheten med kunskapshöjande kurser och konferenser för att öka det hälsofrämjande arbetet i skolan.

Pris stödmedlem: 1450 kr/år (ingen moms tillkommer)

Klicka här för att bli stödmedlem!

 

 

 

PÅ GÅNG

Psykisk Hälsa i Skolan

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer...

Fysisk Aktivitet i Skolan

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa 

Läs mer...

Öppen nätverksträff 21 nov!

Tema: Barnrättslagen!

Läs mer...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer...

SENASTE NYTT

Arbete med unga i migration? 

Utvecklingsarbete - få extra stöd

Läs mer...

Ledigt jobb: Säljare med känsla för kompetensstöd

Vill du ge skolan stöd att finna rätt utbildning - för ungas hälsa?

Läs mer...

Effekterna av samordnat hälsofrämjande arbete

Att samordna det hälsofrämjande arbetet har många positiva effekter.

Läs mer...

Nominera till riksstyrelsen!

I vår är det dags att välja riksstyrelse.

Läs mer...

Reacta får statsbidrag 

Reacta får 650 000 kr i statsbidrag från Folkhälsomyndigheten. 

Läs mer...