Bli stödmedlem - stärk ungas hälsa

Gratis utbildningar och kompetensstöd

Bli stödmedlem och gå på nätverksträffar gratis och få subventionerade priser på konferenser & kurser i det hälsofrämjande arbetet. Skolor, kommuner och organisationer kan bli stödmedlemmar. I stödmedlemskapet ingår en kostnadsfri samordnarutbildning som stärker den tvärprofessionella samverkan i det hälsofrämjande arbetet. Stödmedlemmar kan också samla kompetensstöd genom hälsofrämjande insatser på skolan. Stödmedlemmar får:

- Tre platser gratis på nätverksträffar. Ord. pris 1995 kr/pp
- Två platser gratis på samordnarutbildningen. Ord. pris 9000 kr/pp
- Subvention på kurs- och konferenskostnader
- Subvention på handledningskostnad till skolpersonal
- Subvention på kostnaden för inspirationsföreläsning till elever
- Kompetensstöd 
- Söka utvecklingsbidrag
- Rabatt på böcker 

Med stödmedlemskapet blir det enkelt att ta beslut eftersom det inte behövs stora ekonomiska insatser. Det sparar tid då skolan inte själv behöver ta fram metoder och modeller för att främst arbeta hälsofrämjande. Tidsödande misstag undviks och skolan kan istället ta del av 10 års utvecklingsarbete som elevhälsa, rektorer och lärare redan gjort på hundratals skolor.  Vi vet vilka fallgroparna är och vad som krävs för ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete. 

Reacta arbetar med stöd från Folkhälsomyndigheten med kunskapshöjande kurser och konferenser för att öka det hälsofrämjande arbetet i skolan. Stödmedlemskapet innebär att skolan kan ta del av en subvention från Folkhälsomyndigheten.

Gör en hälsofrämjande insats - samla kompetensstöd
Som stödmedlem kan skolan samla kompetensstöd. Kompetensstödet kan användas till att betala samtliga konferenser och kurser hos Reacta samt resa och logi till dessa. Dessutom kan stödet användas till att betala handledning på skolan och inspirationsföreläsningar till eleverna. Kompetensstödet ersätter kostnaden för:

- Konferens- och kursavgifter
- Resor & logi till konferenser, kurser & nätverksträffar
- Handledning på skolan
- Inspirationsföreläsning till elever
- Beställningar från materialbanken

Läs mer om kompetensstödet!

Reacta arbetar med stöd från Folkhälsomyndigheten med kunskapshöjande kurser och konferenser för att öka det hälsofrämjande arbetet i skolan.

Pris stödmedlem: 1990 kr/år (ingen moms tillkommer)

Klicka här för att bli stödmedlem!

 

 

 

PÅ GÅNG

Mindfulness & Yoga i skolan - Stockholm

Metoder & Inspiration

Läs mer...

Mindfulness & Yoga i skolan - Malmö

Metoder & Inspiration

Läs mer...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer...

Öppen nätverksträff 29 nov!

Tema: Barnrättslagen!

Läs mer...

Fysisk Aktivitet i Skolan

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa 

Läs mer...

SENASTE NYTT

Angående Expressens artikel 

Reacta arbetar med ungas hälsa!

Läs mer...

Startstuga

Starta ett hälsoråd eller lokalförening enkelt i vår startstuga.

Läs mer...

Bli stödmedlem - stärk ungas hälsa

Gratis utbildningar och kompetensstöd

Läs mer...

Effekterna av samordnat hälsofrämjande arbete

Att samordna det hälsofrämjande arbetet har många positiva effekter.

Läs mer...

Nominera till riksstyrelsen!

I vår är det dags att välja riksstyrelse.

Läs mer...