Mindfulness & Yoga i skolan - Göteborg

Metoder & Inspiration

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

Kom igång med mindfulness & yoga i skolan för ökad koncentration, rörelse, självkännedom och mental härdighet – sk resiliens hos dina elever. Under utbildningsdagen får vi senaste forskningen, övningar att ta med dig hem och en evidensbaserad modell för att arbeta hälsofrämjande i skolan med mindfulness och yoga. Föreläsningarna varvas med övningar och konkreta exempel.

Forskning
Elin Borg är metodutvecklare för mindfulness i skolan, författare och skicklig mindfulnesslärare. I samarbete med Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Stad och Well-Aware-ness AB har hon varit projektkoordinator för forskningsprojektet ”TMR - Träning för medveten närvaro och resiliens”. Vi får den senaste forskningen som hjälper unga att hantera olika stressorer i sin yttre och inre miljö, samt konkreta övningar för elevhälsans hälsofrämjande arbete. 

Mindfulness i skolan
Hur kan elevhälsan strukturera arbetet med mindfulness i skolan så att det blir systematiskt, hållbart och en generell hälsofrämjande insats? Elin Borg berättar och ger inspiration utifrån deras 10-veckorsprogram med mindfulness i skolan och vi får även prova på mindfulnessövningar anpassade för skolan. Med oss får vi ett häfte med enkla övningar.   

Vilka är framgångsfaktorerna för att få engagemang hos elever, skapa tid och resurser för ett hälsofrämjande arbete med mindfulness? Joel Crawford från Reacta berättar hur vi kan starta arbetet så att det blir systematiskt och hälsofrämjande. Vi får även konkreta övningar för ett generellt hälsofrämjande arbete utifrån elevers initiativ.

Yoga i skolan
Filippa Odevall från Skolyoga leder en workshop där vi får lära oss mer om aktuell forskning, inspirerande exempel och konkreta övningar för att använda yoga som verktyg med eleverna. Övningarna är givetvis hälsofrämjande och evidensbaserade och fokuserar på stresshantering, andning samt rörelse/stillhet.

Hälsorådsmodellen med mindfulness och yoga
Reacta har i samarbete med elevhälsa, forskare och elever tagit fram en evidensbaserad modell för ett ökat hälsofrämjande arbete i skolan, där systematiskt kvalitetsarbete och tvärprofessionell samverkan är i fokus. Modellen är en förenings- och evidensbaserad insats som utgår ifrån det hälsofrämjande arbetet enligt skollagen, WHO och Vägledningen för elevhälsan från Socialstyrelsen. Lär dig om modellen och prova några övningar för att organisera och strukturera mindfulness och yoga i skolan.

Anmäl er här!

Ladda ner inbjudan som PDF här!

 

Program
8.30 Registrering och fika

9.00 Elevhälsans hälsofrämjande arbete i skolan. Joel Crawford, skolsamordnare Reacta

9.30 Mindfulness och forskningen - evidens och effekter på elevers välmående. Elin Borg, metodutvecklare, författare, mindfulnesslärare och projektkoordinator

10.30 Paus och nätverkande

11.00 Mindfulness i praktiken –övningar, organisering och det systematiska kvalitetsarbetet. Elin Borg, metodutvecklare, författare, mindfulnesslärare och projektkoordinator

12.00 Lunch på egen hand

13.00 Hälsorådsmodellen med mindfulness och yoga. Joel Crawford, skolsamordnare Reacta

14.00 Yoga i skolan. Filippa Odevall, yogalärare och grundare till Skolyoga.

14.30 Fika och nätverkande

15.00 Yoga i skolan – praktiska övningar. Filippa Odevall, yogalärare och grundare till Skolyoga.

17.00 Dagen avslutas

Joel Crawford - skolsamordnare på Reacta
Tillsammans med elevhälsopersonal från fyra pilotskolor har Joel under tre år utvecklat hälsorådsmodellen som en del i det hälsofrämjande och systematiska kvalitetsarbetet. Modellen är förenings- och evidensbaserad, med fokus på tvärprofessionell samverkan och generella hälsofrämjande insatser för elever lärande, utveckling och hälsa. Joel är en  uppskattad och inspirerande föreläsare som med sina kunskaper som nationell skolsamordnare ger oss konkreta verktyg, undanröjer hinder och skapar engagemang för elevhälsans hälsofrämjande arbete.

Elin Borg -  metodutvecklare, författare, mindfulnesslärare och projektkoordinator och driver företaget Well-Aware-ness
Tillsammans med Katarina Laundy-Frisenstam, legitimerad psykolog har hon arbetat med projektet  TMR – ett forskningsprojekt om mindfulness i skolan. Träning för medveten närvaro och resiliens (TMR) är en social investering i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad i samarbete med Sahlgrenska Akademin och Well-Aware-ness AB. Projektet delfinansieras också genom Sociala investeringsmedel Västra Götalandsregionen. Elin är även författare till Mindful Eating och Gravid på dina villkor – självmedkänsla för en blivande mamma.

Filippa Odevall – yogalärare
Filippa är grundare av Skolyoga, författare och yogalärare. Hon har också många års erfarenhet av arbete med ledarskapsfrågor samt av att ha arbetat i skolmiljö. 2012 startade hon organisationen Skolyoga. Sedan dess har hon tillsammans med 7 andra Skolyogakonsulter utbildat skolpersonal och elever på över 150 förskolor och skolor i Sverige. Utbildningarna innehåller enkla verktyg för att få in några minuter varje dag av medveten rörelse/stillhet, andning, avslappning och/eller meditation. Utgångspunkten är att vi inte behöver något annat än vår kropp och vårt andetag för att hitta lugn, fokus och känna oss mer balanserade. Det behövs inte många minuter för att skifta stämning eller ge ny energi. Det behövs bara rätt verktyg och kunskap.

Pris stödmedlemmar
1750 kr per person

Pris övriga
2350 per person

Ingen moms tillkommer

Tips! Betala kursen med skolans kompetensstöd!

Bli stödmedlem i anmälan och få rabatt direkt på kursen.

Ingår
Förmiddagsfika med kaffe/the med fralla, eftermiddagsfika med kaffe/the och kaka. Material och praktiska övningar.  Lunch på egen hand.

Plats
20 november i Göteborg, Världskulturmuseet, Södra Vägen 54

 

 

 

 

PÅ GÅNG

Elevhälsans hälsofrämjande arbete

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer...

Öppen nätverksträff 29 nov!

Tema: Barnrättslagen!

Läs mer...

Mindfulness & Yoga i skolan - Göteborg

Metoder & Inspiration

Läs mer...

Fysisk Aktivitet i Skolan

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa 

Läs mer...

SENASTE NYTT

Bli stödmedlem - stärk ungas hälsa

Gratis utbildningar och kompetensstöd

Läs mer...

Effekterna av samordnat hälsofrämjande arbete

Att samordna det hälsofrämjande arbetet har många positiva effekter.

Läs mer...

Nominera till riksstyrelsen!

I vår är det dags att välja riksstyrelse.

Läs mer...

Reacta får statsbidrag 

Reacta får 650 000 kr i statsbidrag från Folkhälsomyndigheten. 

Läs mer...

Samarbete & kommunikation stärker ungas hälsa

Ladda ned gratis material!

Läs mer...