Mindfulness & Yoga i - Malmö
 

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

Kom igång med mindfulness & yoga i skolan för ökad koncentration, rörelse, självkännedom och mental härdighet, sk resiliens hos dina elever. Ta del av senaste forskningen, framgångsrika praktikfall och övningar tillsammans med en evidensbaserad modell för hälsofrämjande insatser. Välkommen till en dag med massor av inspiration och metoder för ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete med mindfulness och yoga.

Forskning
Få den senaste forskningen som gjorts i samarbete med Sahlgrenska Akademin, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Well-Aware-ness AB i projektet ”TMR- Träning för medveten närvaro och resiliens”. Vi får aktuell forskning som hjälper unga att hantera olika stressorer i sin yttre och inre miljö. Dessutom får vi en forskningsöversikt av hur yoga i skolan påverkar elevernas hälsa positivt.

Mindfulness i skolan
Kom och ta del av mindfulnessövningar, konkreta metoder och framgångsrika exempel från ett 10-veckors program för att stärka elevernas resiliens med mindfulness i skolan. Elin Borg är mindfulnesslärare och visar oss hur mindfulness på olika sätt kan användas i elevhälsans och skolans hälsofrämjande arbete.

Yoga i skolan
Vi provar och får med oss enkla yogaövningar som vi sedan kan använda direkt i hälsoarbetet med eleverna på skolan. Dessutom testar vi flera verktyg i det hälsofrämjande arbetet som fokuserar på stresshantering, andning, rörelse. Vi bjuds också på massor av inspiration i denna workshop från Filippa Odevall från Skolyoga. 

Hälsorådsmodellen
Reacta har i samarbete med elevhälsa, forskare och elever tagit fram en evidensbaserad modell för ett ökat hälsofrämjande arbete i skolan, där systematiskt kvalitetsarbete och tvärprofessionell samverkan är i fokus. Modellen består av hälsofrämjande insatser som utgår ifrån det hälsofrämjande arbetet enligt skollagen, WHO och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan. Vi lär oss hur modellen kan användas för att strukturera mindfulness och yoga i skolan för ett förstärkt hälsofrämjande arbete som skapar goda lärmiljöer.

Praktikfall, Mitt lugn! - NYHET!
Ta del av enkla stillhetsmetoder som minskar stress, ökar koncentrationen, lärandet samt förbättrar arbetsmiljön. Skolprojektet Mitt lugn har tränat över 3000 elever på 25 skolor runt om i Sverige i mindfulness med syftet att minska stressen hos elever och öka studiero. Här får vi veta allt för att kunna starta arbetet på skolan med denna framgångsrika modell.

Boka här!

Ladda ner inbjudan som PDF här!

Program

8.30 Registrering och fika
9.00 Introduktion, Mindfulness & Yoga i skolan
9.10 Mindfulness och forskning - evidens & effekter på elevers välmående
10.10 Paus och nätverkande
10.30 Mindfulness i skolan - övningar & organisering för ett hälsofrämjande arbete
11:30 Praktikfall - Så minskar vi stress och ökar studieron i skolan
12.20 Lunch (på egen hand)
13.20 Hälsorådsmodellen, så systematiserar ni skolans hälsofrämjande arbete
14.40 Yoga och forskning
15.00 Fika och nätverkande
15.30 Yoga i skolan – praktiska övningar
16.30 Dagen avslutas

Joel Crawford - Skolsamordnare på Reacta
Ta del av framgångsmetoderna bakom hälsorådsmodellen. Modellen är ett evidensbaserat verktyg med fokus på tvärprofessionell samverkan och generella hälsofrämjande insatser för elevers lärande, utveckling och hälsa. Joel är en uppskattad och inspirerande föreläsare som med sina kunskaper som nationell skolsamordnare ger oss konkreta verktyg som undanröjer hinder och skapar engagemang för skolans hälsofrämjande arbete.

Elin Borg -  Mindfulnesslärare & Författare
Elin är en uppskattad mindfulnesslärare med flera års erfarenhet av att lära ut mindfulness. Som projektkoordinator för forskningsprojektet TMR har Elin skapat en metod för mindfulness i skolan. Elin är även författare till Mindful Eating och Gravid på dina villkor – självmedkänsla för en blivande mamma.

Filippa Odevall – yogalärare ocg grundare av Skolyoga
2012 startade Filippa organisationen Skolyoga. Sedan dess har hon utbildat skolpersonal och elever på över 150 förskolor och skolor i Sverige. Utbildningarna innehåller enkla verktyg för att få in några minuter varje dag av medveten rörelse/stillhet, andning, avslappning och/eller meditation. Utgångspunkten är vår kropp och vårt andetag för att hitta lugn och fokus.

Marie Boris-Möller - Generalsekreterare på Drömmen om det goda
Marie är medgrundare av Drömmen om det goda och har en mångårig bakgrund inom den ideella sektorn. I projektet mitt lugn har gymnasieelever tränats i verksamma stillhetsverktyg (mindfulnessövningar) som aktivt hjälpt dem att hantera stress, skapa studiero och förebygga psykisk och fysisk ohälsa.
 

Pris stödmedlemmar
1900 kr per person

Pris övriga
3500 per person

Ingen moms tillkommer

Tips! Betala kursen med skolans kompetensstöd!

Bli stödmedlem i anmälan och få rabatt direkt på kursen.

Ingår
Förmiddagsfika med kaffe/the med fralla, eftermiddagsfika med kaffe/the och kaka. Material och praktiska övningar.  Lunch på egen hand.

Plats
4 mars 2019. Scandic Storgtorget. Stortorget 15, 211 22 Malmö

 

PÅ GÅNG

Psykisk Hälsa i Skolan - Sthlm

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer...

Psykisk Hälsa i Skolan - Gbg

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer...

Mindfulness & Yoga - Sthlm

Metoder & Inspiration 

Läs mer...

Mindfulness & Yoga i - Malmö
 

Läs mer...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete - Sthlm

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer...

SENASTE NYTT

Samordnarutbildning 2019 - Stockholm

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

Läs mer...

Samordnarutbildning 2019 - Göteborg

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

Läs mer...

Startstuga

Starta enkelt i vår startstuga.

Läs mer...

Bli stödmedlem - stärk ungas hälsa

Gratis utbildningar och kompetensstöd

Läs mer...

Effekterna av samordnat hälsofrämjande arbete

Att samordna det hälsofrämjande arbetet har många positiva effekter.

Läs mer...