Samarbete & kommunikation stärker ungas hälsa

Ladda ned gratis material!

Under tre år har ungdomsföreningar i Reacta (lokalföreningar och hälsoråd) från olika delar av landet utvecklat samarbeten med andra föreningar, företag och sin kommun i projektet Lokala samarbeten för positiv hälsa. Samarbetena har resulterat i att lokalföreningarna har fått sponsring, lokaler och bidrag från sin kommun för hälsofrämjande aktiviteter.

Projektet visade tidigt att den enskilt största framgångsfaktorn för bra samarbeten  var att utveckla kommunikationen. Med ökad kommunikation och förbättrade samarbeten blev fler unga aktiva som gjorde hälsofrämjande och positiva aktiviteter för sin hälsa.

Alla erfarenheter och möjligheter att utveckla kommunikationen för lokala samarbeten finns samlat i detta material som är riktad till vuxna som stöttar unga i föreningslivet. Till materialet finns också en workshop för unga hur de kan stärka sina samarbeten och en kommunikationsutbildning för kommunala tjänstemän utifrån projektets erfarenheter och resultat.

Materialet är framtaget med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i samarbete med Sundsvalls kommun och Språkkonsulterna. 

Ladda ner materialet gratis här!

Beställ en workshop för unga här!

Priser för workshop

Stödmedlemmar
1250 kr

Övriga
1650 kr

Ingen moms tillkommer. En fast resekostnad på 500 kr tillkommer på alla priser.

 

PÅ GÅNG

Psykisk Hälsa i Skolan - Sthlm

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Gbg

Fåtal platser kvar! 

Läs mer ...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete - Sthlm

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer ...

Öppen nätverksträff 29 nov!

Tema: Barnrättslagen!

Läs mer ...

Fysisk Aktivitet i Skolan

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa 

Läs mer ...

SENASTE NYTT

Riksårsmöte & Gemenskapshelg!

Helgen 13-14 april är det dags, alla medlemmar är välkomna att delta!

Läs mer ...

Nätverksträff 13 maj

Fokus hälsofrämjande elevhälsa! 

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga Stockholm

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga Göteborg 

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

Läs mer ...

Verksamhetsbidrag - BIM

Här publiceras uppdateringar för barn i migration

Läs mer ...