Samarbete & kommunikation stärker ungas hälsa

Ladda ned gratis material!

Under tre år har ungdomsföreningar i Reacta (lokalföreningar och hälsoråd) från olika delar av landet utvecklat samarbeten med andra föreningar, företag och sin kommun i projektet Lokala samarbeten för positiv hälsa. Samarbetena har resulterat i att lokalföreningarna har fått sponsring, lokaler och bidrag från sin kommun för hälsofrämjande aktiviteter.

Projektet visade tidigt att den enskilt största framgångsfaktorn för bra samarbeten  var att utveckla kommunikationen. Med ökad kommunikation och förbättrade samarbeten blev fler unga aktiva som gjorde hälsofrämjande och positiva aktiviteter för sin hälsa.

Alla erfarenheter och möjligheter att utveckla kommunikationen för lokala samarbeten finns samlat i detta material som är riktad till vuxna som stöttar unga i föreningslivet. Till materialet finns också en workshop för unga hur de kan stärka sina samarbeten och en kommunikationsutbildning för kommunala tjänstemän utifrån projektets erfarenheter och resultat.

Materialet är framtaget med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i samarbete med Sundsvalls kommun och Språkkonsulterna. 

Ladda ner materialet gratis här!

Beställ en workshop för unga här!

Priser för workshop

Stödmedlemmar
1250 kr

Övriga
1650 kr

Ingen moms tillkommer. En fast resekostnad på 500 kr tillkommer på alla priser.

 

PÅ GÅNG

Elevhälsans hälsofrämjande arbete

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer...

Öppen nätverksträff 29 nov!

Tema: Barnrättslagen!

Läs mer...

Mindfulness & Yoga i skolan - Göteborg

Metoder & Inspiration

Läs mer...

Fysisk Aktivitet i Skolan

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa 

Läs mer...

SENASTE NYTT

Bli stödmedlem - stärk ungas hälsa

Gratis utbildningar och kompetensstöd

Läs mer...

Effekterna av samordnat hälsofrämjande arbete

Att samordna det hälsofrämjande arbetet har många positiva effekter.

Läs mer...

Nominera till riksstyrelsen!

I vår är det dags att välja riksstyrelse.

Läs mer...

Reacta får statsbidrag 

Reacta får 650 000 kr i statsbidrag från Folkhälsomyndigheten. 

Läs mer...

Samarbete & kommunikation stärker ungas hälsa

Ladda ned gratis material!

Läs mer...