Reacta får statsbidrag 

Reacta får 650 000 kr i statsbidrag från Folkhälsomyndigheten. 

Statsbidraget ska stärka elevhälsan och skolpersonals kunskaper att arbeta hälsofrämjande i skolan. Generalsekreterare David Nilsson välkomnar bidraget och säger:

- Genom statsbidraget kan vi ge skolan ökade kunskaper och resurser att arbeta med fysisk och psykisk hälsa. Vi vill se mer hälsofrämjande arbete i skolorna och vägen dit är ökad kompetens och kunskap. 

Reacta är en ideell riksorganisation för ungas hälsa som arbetar för ökat hälsofrämjande arbete i skolor och kommuner. Till stöd har Reacta tagit fram en evidensbaserad modell. Läs mer om Reactas kurser och konferenser i hälsofrämjande arbete och ta del av kompetensstödet som stödmedlem.

Läs mer här!

 

PÅ GÅNG

Elevhälsans hälsofrämjande arbete - Sthlm

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Göteborg

Elevhälsans medicinskapsykologiska och psykosociala insatser

Läs mer ...

Nätverksträff 13 maj

Fokus hälsofrämjande elevhälsa! 

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga Stockholm

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Gbg

Fåtal platser kvar! 

Läs mer ...

SENASTE NYTT

Årsmöte i Reacta Syd

Kallelse till årsmöte

Läs mer ...

Ny hemsida i betaversion

Ny hemsida för ungas hälsa - flera nyheter!

Läs mer ...

Samordnarutbildning HT19

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

Läs mer ...

Så går du kostnadsfritt på kurser

Kurser, utbildningar, resor, logi och vikarier betalda!

Läs mer ...

Vill du stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos unga?

Jobba med oss för ungas hälsa!

Läs mer ...