Reacta får statsbidrag 

Reacta får 650 000 kr i statsbidrag från Folkhälsomyndigheten. 

Statsbidraget ska stärka elevhälsan och skolpersonals kunskaper att arbeta hälsofrämjande i skolan. Generalsekreterare David Nilsson välkomnar bidraget och säger:

- Genom statsbidraget kan vi ge skolan ökade kunskaper och resurser att arbeta med fysisk och psykisk hälsa. Vi vill se mer hälsofrämjande arbete i skolorna och vägen dit är ökad kompetens och kunskap. 

Reacta är en ideell riksorganisation för ungas hälsa som arbetar för ökat hälsofrämjande arbete i skolor och kommuner. Till stöd har Reacta tagit fram en evidensbaserad modell. Läs mer om Reactas kurser och konferenser i hälsofrämjande arbete och ta del av kompetensstödet som stödmedlem.

Läs mer här!

 

PÅ GÅNG

Mindfulness & Yoga i skolan - Stockholm

Metoder & Inspiration

Läs mer...

Mindfulness & Yoga i skolan - Malmö

Metoder & Inspiration

Läs mer...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer...

Öppen nätverksträff 29 nov!

Tema: Barnrättslagen!

Läs mer...

Fysisk Aktivitet i Skolan

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa 

Läs mer...

SENASTE NYTT

Angående Expressens artikel 

Reacta arbetar med ungas hälsa!

Läs mer...

Startstuga

Starta ett hälsoråd eller lokalförening enkelt i vår startstuga.

Läs mer...

Bli stödmedlem - stärk ungas hälsa

Gratis utbildningar och kompetensstöd

Läs mer...

Effekterna av samordnat hälsofrämjande arbete

Att samordna det hälsofrämjande arbetet har många positiva effekter.

Läs mer...

Nominera till riksstyrelsen!

I vår är det dags att välja riksstyrelse.

Läs mer...