Reacta får statsbidrag 

Reacta får 650 000 kr i statsbidrag från Folkhälsomyndigheten. 

Statsbidraget ska stärka elevhälsan och skolpersonals kunskaper att arbeta hälsofrämjande i skolan. Generalsekreterare David Nilsson välkomnar bidraget och säger:

- Genom statsbidraget kan vi ge skolan ökade kunskaper och resurser att arbeta med fysisk och psykisk hälsa. Vi vill se mer hälsofrämjande arbete i skolorna och vägen dit är ökad kompetens och kunskap. 

Reacta är en ideell riksorganisation för ungas hälsa som arbetar för ökat hälsofrämjande arbete i skolor och kommuner. Till stöd har Reacta tagit fram en evidensbaserad modell. Läs mer om Reactas kurser och konferenser i hälsofrämjande arbete och ta del av kompetensstödet som stödmedlem.

Läs mer här!

 

PÅ GÅNG

Psykisk Hälsa i Skolan - Sthlm

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Gbg

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga - Sthlm

Metoder & Inspiration 

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga - Malmö
 

Läs mer ...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete - Sthlm

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer ...

SENASTE NYTT

Gå valfri kurs - få 500 kr i kompetensstöd

Använd kompetensstödet till att betala resa, logi, föreläsningar och mycket mer. 

Läs mer ...

Verksamhetsbidrag - Barn i migration

Här publiceras uppdateringar om verksamhetsbidraget för barn i migration

Läs mer ...

Samordnarutbildning 2019 - Stockholm

Arbeta mer hälsofrämjande! Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

Läs mer ...

Samordnarutbildning 2019 - Göteborg

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

Läs mer ...

Startstuga

Starta enkelt i vår startstuga.

Läs mer ...