Arbete med unga i migration? 

Utvecklingsarbete - få extra stöd

Jag heter Zabiullah Rashidzade, är 19 år och kommer från Afghanistan. Jag har bott senaste tre åren i Sverige. Jag jobbar som volontär på Reacta och översätter broschyrer till dari och persiska, så att unga kan göra aktiviteter för sin hälsa.

Jag vill bjuda in alla ensamkommande, alla som har bott hela sitt liv i Sverige och alla som precis kommit hit till en gemensam träff där vi t.ex. spelar fotboll för att må bra, gör avslappningsövningar och annat positivt för hälsan. För att kunna det behöver jag hjälp från dig som arbetar i skolan och i fritidsverksamheter. Jag hoppas ni vill delta så att fler unga i migration och etablerade svenskar kan göra bra aktiviteter för sin hälsa och må bra. Läs mer nedan och välkommen att delta!

Unga i migration
Reacta har fått extra pengar från Folkhälsomyndigheten för att också unga i migration ska kunna starta hälsoråd eller lokalföreningar, där unga gör hälsofrämjande aktiviteter. Nu finns det möjlighet att delta i utvecklingsarbetet så att unga i migration får ökade möjligheter att stärka sin hälsa med Hälsorådsmodellen. Arbetet syftar till att anpassa Hälsorådsmodellen, så att minst 75 unga i migration (nyanlända, asylsökande, tillståndssökande enligt gymnasielagen m.fl.) startar hälsoråd eller lokalföreningar och gör hälsofrämjande aktiviteter som t.ex. spela fotboll, avslappning, handboll, pausrörelser, språkcafé och mindfulness. Vi ser gärna inkluderande hälsoråd med både unga i migration samt etablerade svenskar.

Vi söker nu efter högstadieskolor och gymnasieskolor som samarbetar (eller vill samarbeta med fritiden) t.ex. fritidsgårdar, allaktivitetshus, fritidshem, ungdomens hus etc. som vill delta i utvecklingsarbetet och få stöd från Reacta i utvecklingsarbetet.

Att delta innebär
Vi bjuder nu in skolor som samarbetar med fritiden, att delta i ett utvecklingsarbete för unga i migration och få stöd i det hälsofrämjande arbetet för målgruppen.Tillsammans kommer vi under höstterminen 2018 och vårterminen 2019 utbildas, träffas och få extra stöd från Reacta för att tillsammans utveckla Hälsorådsmodellen, så att fler unga i migration kan delta.

Att delta i utvecklingsarbetet innebär att genomföra fyra aktiviteter:

Aktivitet 1 : Gå kursen Psykisk hälsa i skolan den 7 november
 Delta med minst två deltagare (gärna en personal från skolan och en från fritiden) på kursen Psykisk hälsa i skola den 7 november, för inspiration och ökad kompetens i verksamheterna inför starten av arbetet. Skolan får gratis stödmedlemskap året ut och därmed subventionerat pris på kursen. Kostnad 1900 kr/per person. Ingen moms tillkommer. Skolan får 4000 kr i bidrag från Reacta som ska användas till resa och logi till dessa aktiviteter. 

Aktivitet 2: Nätverksträff med uppstart
Delta på nätverksträffen med minst två deltagare den 21 november där vi på förmiddagen får träffa samordnare och andra skolor som redan arbetar med Hälsorådsmodellen. På eftermiddagen fortsätter vi som skall arbeta med unga i migration med en uppstart av arbetet. Här får vi träffa redan deltagande skolor (tre stycken) och ta del av deras resultat och planera och förbereda arbetet på våra skolor. Träffen är helt kostnadsfri. Vi bjuder på lunch och fika.

Aktivitet 3: Prova ut den anpassade versionen av Hälsorådsmodellen
Informera, engagera och stötta unga i migration (gärna tillsammans med etablerade svenskar) att delta från skolan och fritidsverksamheter enligt Hälsorådsmodellen. Målet är att unga i migration startar hälsoråd på skolan och på fritidsverksamheter, gör hälsofrämjande aktiviteter på skolan och på fritidsverksamheter enligt Hälsorådsmodellen. Reacta bidrar med ett förhöjt aktivitetsbidrag på 2000 kr per startat hälsoråd samt ett förhöjt kompetensstöd på 2000 kr för varje startat hälsoråd för att ytterligare stimulera engagemanget.

Aktivitet 4: Delta på nätverksträff i vår.
- Ni samlar in från unga, skolpersonal och personal inom fritiden vad som varit framgångsrikt i arbetet på våra skolor och vilka hinder ni stött på och om utvecklat/förändrat något för att få bättre effekt. Presentera muntligt resultaten på nätverksträffen i vår (5 minuter). Datum kommer senare. Gratis deltagande.

Aktivitet 5: För unga (valfri)
- Gemensam träff för alla unga som deltar på skolorna.  Träffen är gratis. Reacta står för resor och mat. 

Reactas stöd
-
4000 kr i bidrag till resa och logi för resa till utbildningar och träffarna. Betalas ut då skolan antas.
- Subventionerat pris på kursen Psykisk hälsa i skolan samt gratis deltagande på nätverksträffarna och uppstartsträffen.
- Om skolan inte redan är stödmedlem får skolan gratis stödmedlemskap året ut. ord. kostnad 1450 kr/år. Välj sedan om ni vill fortsätta.
- Ett förhöjt aktivitetsbidrag och kompetensstöd för att ytterligare stimulera start av aktiviteter. Aktivitetsbidrag på 2000 kr per startat hälsoråd samt 2000 kr i kompetensstöd höstterminen 2018 samt vårterminen 2019.
- Gratis deltagande för unga på en gemenskapsträff. Unga får prova varandras hälsofrämjande aktiviteter och mycket annat för att stärka sin hälsa. Reacta betalar resa och logi.

Ansök om deltagande
Skolan ansöker om deltagande och får svar inom en vecka. Skolan kan när som helst avbryta sitt deltagande och betalar då tillbaka bidraget. Bidrag utbetalda till hälsoråd behöver inte betalas tillbaka. Sista dag att ansöka är den 23 oktober.

Ansök enkelt här! 

Frågor?
Ring eller mejla gärna Zabiullah Rashidzade på 079-323 08 22 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (frågor om ungas engagemang) eller Joel Crawford (frågor om stöd till skolor) på 076-03 29 628 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

PÅ GÅNG

Psykisk Hälsa i Skolan - Sthlm

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Gbg

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga - Sthlm

Metoder & Inspiration 

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga - Malmö
 

Läs mer ...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete - Sthlm

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer ...

SENASTE NYTT

Gå valfri kurs - få 500 kr i kompetensstöd

Använd kompetensstödet till att betala resa, logi, föreläsningar och mycket mer. 

Läs mer ...

Verksamhetsbidrag - Barn i migration

Här publiceras uppdateringar om verksamhetsbidraget för barn i migration

Läs mer ...

Samordnarutbildning 2019 - Stockholm

Arbeta mer hälsofrämjande! Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

Läs mer ...

Samordnarutbildning 2019 - Göteborg

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

Läs mer ...

Startstuga

Starta enkelt i vår startstuga.

Läs mer ...