Angående Expressens artikel 

Reacta arbetar med ungas hälsa!

Söndagen den 2 december omnämns Reacta i Expressen i samband med SSU-skandalen. Det som står i texten är helt främmande i vår verksamhet och inget vi har kännedom om. Vi har inom vår verksamhet aldrig stött på det som nämns i media kring SSU.

Riksorganisationen Reacta arbetar med ungas psykiska och fysiska hälsa, där unga gör hälsofrämjande aktiviteter i över 70 lokala föreningar. Aktiviteter som t.ex. fotboll, simning eller avslappning. Arbetet sker utifrån Socialstyrelsen vägledning för elevhälsan, skollagen, WHO:s definition på hälsofrämjande arbete och våra hälsovärderingar. Dessa hälsovärderingar fastställer tydligt att alla har rätt till en bra fysisk och psykisk hälsa oavsett begåvning, social ställning, inkomst, ålder, etnicitet eller någon annan faktor. Det som skrivs om Reacta i Expressen är direkt felaktigt då vi inte är en förening som arbetar med läxhjälp. Vårt arbete och fokus är endast att stärka ungas hälsa tillsammans med skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger, lärare och fritidsledare. Inte att vara en språngbräda eller en bricka att använda i ett politiskt spel. Vi är och förblir politiskt och religiöst obundna och ska inte och får inte användas till något annat syfte. Vi ser allvarligt på det som skrivits i Expressen och har tagit tag i det omedelbart och utreder vad som hänt. Riksordförande har tagit kontakt med skribenten och Expressens rättelseavdelning med en begäran om att Reacta stryks ur texten med dess felaktigheter. Styrelsen utreder vad som hänt och kommer ta beslut för att åtgärda utnyttjandet av vårt namn och verksamhet. 

Riksorganisationen Reacta är en relativt okänd, ung och liten organisation men vi växer  starkt under den oerhört stora utmaningen att stärka ungas hälsa, i en tid då ohälsan hos unga blir allt sämre. Med en demokratisk och öppen verksamhet som engagerar allt fler i en högaktuell fråga, har vi tyvärr erfarit att stora och oseriösa organisationer och verksamheter vill utnyttja oss och vår framgång till deras vinning. Vi tar alltid snabbt tag i dessa försök och utreder dem. Senast gjordes ett försök från en stor organisation att använda vårt namn i en ansökan, där vi beskrevs som en stark samarbetspartner.  Vi upptäckte snabbt detta och kontaktade organisationen, bidragsgivaren och tydligt påtalade att vi inte har något som helst samarbete eller dialog med organisationen ifråga. Vårt namn togs därefter omedelbart bort och projektet lades ner. Organisationen ville här utnyttja vår starka idé och verksamhet för att åtgärda ett kraftigt svikande medlemsunderlag med en framgångsrik samarbetspartner som engagerar unga, d.v.s. Reacta. Allt i syfte att förskansa sig mer bidrag till sin verksamhet genom att utnyttja oss.

Vi kommer fortsätta vår framgångsrika verksamhet för ungas hälsa, där vi nu ännu mer kraftfullt, öppet och tydligt agerar mot utnyttjande av vårt namn och vår verksamhet i alla dess sammanhang. Information om vår verksamhet, våra hälsovärderingar finns alltid i vår verksamhetsplan som kan laddas ner nedan.  

David Nilsson

Generalsekreterare Reacta

Ladda ner verksamhetsplanen här!

 
 

 

PÅ GÅNG

Psykisk Hälsa i Skolan - Sthlm

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Gbg

Fåtal platser kvar! 

Läs mer ...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete - Sthlm

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer ...

Öppen nätverksträff 29 nov!

Tema: Barnrättslagen!

Läs mer ...

Fysisk Aktivitet i Skolan

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa 

Läs mer ...

SENASTE NYTT

Riksårsmöte & Gemenskapshelg!

Helgen 13-14 april är det dags, alla medlemmar är välkomna att delta!

Läs mer ...

Nätverksträff 13 maj

Fokus hälsofrämjande elevhälsa! 

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga Stockholm

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga Göteborg 

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

Läs mer ...

Verksamhetsbidrag - BIM

Här publiceras uppdateringar för barn i migration

Läs mer ...