Så går du kostnadsfritt på kurser

Kurser, utbildningar, resor, logi och vikarier betalda!

Många skolor hör av sig och vill gå utbildningar men kostnaden och tiden är en stor utmaning. Vi erbjuder därför nu alla skolor att gå kostnadsfritt på kurser, få resor, logi och vikarier betalda.

Gör så här
Börja arbeta hälsofrämjande enligt Hälsorådsmodellen. För varje genomfört steg samlar skolan kompetensstöd. Betala kursen, resan, login och vikarien med kompetensstödet. Tex. ett hälsoråd ger 6500 kr/år, tre hälsoråd ger 12 500 kr/år i kompetensstöd. 

 

Hälsorådsmodellen

Beskrivning

Kompetensstöd

1. Stödmedlem Är ni stödmedlemmar? 500 kr/år
2. Starta hälsoråd Hälsoråd=enkel elevförening 1000 kr/hälsoråd
3. Aktivitet Fotboll, avslappning,
må bra dag?
1000 kr/hälsoråd
4. Medlemsregister Eleverna blir medlemmar 1000 kr/hälsoråd
5. Samordnarutbildning Lär dig Hälsorådsmodellen 3000 kr/år
6. Årsmöte Eleverna bestämmer årets
aktiviteter
1000 kr/hälsoråd

 

PÅ GÅNG

Elevhälsans hälsofrämjande arbete - Sthlm

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Göteborg

Elevhälsans medicinskapsykologiska och psykosociala insatser

Läs mer ...

Nätverksträff 13 maj

Fokus hälsofrämjande elevhälsa! 

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga Stockholm

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Gbg

Fåtal platser kvar! 

Läs mer ...

SENASTE NYTT

Årsmöte i Reacta Syd

Kallelse till årsmöte

Läs mer ...

Ny hemsida i betaversion

Ny hemsida för ungas hälsa - flera nyheter!

Läs mer ...

Samordnarutbildning HT19

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

Läs mer ...

Så går du kostnadsfritt på kurser

Kurser, utbildningar, resor, logi och vikarier betalda!

Läs mer ...

Vill du stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos unga?

Jobba med oss för ungas hälsa!

Läs mer ...