Verksamhet

Riksorganisationen Reacta ser inte den psykiska och fysiska hälsan som två separata företeelser utan som något som hänger ihop. Det innefattar även den sociala och mentala hälsan. Det handlar om ett helhetsbegrepp, där vi ser ungas hälsa som en helhet.

När det kommer till den fysiska hälsan ligger fokus på att må bra, inte prestera och tävla. Det kan handla om att ta ett första steg och börja vardagsmotionera, kanske börja cykla med en kompis till skolan, eller försöka träna bort en värkande rygg. Eller börja använda en stegmätare och utmana sig själv i vardagen. Har man låg självkänsla kan det till exempel vara ett hinder för att våga börja motionera och det påverkar den fysiska hälsan.

Att träffa andra unga personer i lokalföreningar & hälsoråd, som har samma intresse för sin hälsa är givande. Att tillsammans organisera gemensamma aktiviteter som ett Silent retreat eller göra en film som tar upp en hälsofråga stärker ungas självkänsla. I dessa sociala sammanhang stärker unga inte bara sig själva, utan får bättre kunskap om sin egen hälsa, för bra livsstilsval. Detta stärker indirekt alla unga personer i lokalföreningarna & hälsoråden, oavsett vilken hälsofråga de är engagerade i.


Lokalföreningar & Hälsoråd

Lokalföreningar & hälsoråd i riksorganisationen finns utspridda i hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Bland annat drivs ett Hälsohus i Tierp, elevcoachning och läxläsning för unga i Rosengård och film- och teaterprojekt på självkänslan i Åkersberga.

Riksorganisationen Reacta stöttar lokalföreningarna & hälsorådens arbete i de aktiva länen, främst genom coachning. Vi tar ungas idéer på allvar och stöttar deras initiativ att vilja göra livsstilsförändringar. Detta förhållningssätt gör att vi tar tillvara på de ungas potential och ger dem möjlighet att utveckla sig själva för sin hälsa. Trots begränsade resurser kan vi se att när barn och unga får detta stöd, för att på eget initiativ driva sin verksamhet för att förbättra sin hälsa, sker fantastiska resultat.

Stödjare utgör även en stor del av riksorganisationen. Vi erbjuder utbildningar till elevhälsan och till kommunens tjänstemän för att de i sin tur ska kunna stötta och hjälpa våra lokalföreningar & hälsoråd. Senaste året har vi utvecklat ett sätt för företag, skolor och kommunen att bli stödjare till Reacta.

Här kan du hitta mer information om de olika lokalföreningarna

Här kan du hitta mer information om de olika hälsoråden.

Tillsammans kan vi göra mer

En stor del av Reactas verksamhet görs över lokalföreningarnas & hälsorådens gränser. Här anordnar vi utbildningar, inspirationsresor och träffar för alla. Med det gränsöverskridande arbetet inspirerar och ger vi unga och stödjare möjlighet att lära av varandra.

Oavsett lokalföreningens eller hälsorådets inriktning, ingår den i ett större nätverk där alla tillsammans arbetar mot samma mål, att främja sin egen och andras hälsa.

Läs mer om hur du kan engagera dig för din egen och andras hälsa.

PÅ GÅNG

Elevhälsans hälsofrämjande arbete - Sthlm

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Göteborg

Elevhälsans medicinskapsykologiska och psykosociala insatser

Läs mer ...

Nätverksträff 13 maj

Fokus hälsofrämjande elevhälsa! 

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga Stockholm

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Gbg

Fåtal platser kvar! 

Läs mer ...

SENASTE NYTT

Årsmöte i Reacta Syd

Kallelse till årsmöte

Läs mer ...

Ny hemsida i betaversion

Ny hemsida för ungas hälsa - flera nyheter!

Läs mer ...

Samordnarutbildning HT19

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

Läs mer ...

Så går du kostnadsfritt på kurser

Kurser, utbildningar, resor, logi och vikarier betalda!

Läs mer ...

Vill du stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos unga?

Jobba med oss för ungas hälsa!

Läs mer ...