Medlem

Stödmedlemmar har alltid 25 % subvention på konferens & kurspriser och flera platser gratis på samordnarutbildningen och nätverksträffarna. Dessutom kan stödmedlemmar samla kompetensstöd till kompetenshöjande insatser på skolan. Stödmedlemmar har:

- Tre platser gratis på nätverksträffar. Ord. pris 1995 kr/pp
- Två platser gratis på samordnarutbildningen. Ord. pris 9000 kr/pp
- 25 % subvention på kurs- och konferenspriser
- 25 % subvention på handledningspriser
- 25 % subvention på kostnaden för inspirationsföreläsning till elever
Kompetensstöd

- Söka utvecklingsbidrag
Rabatt på böcker 

Medlem i ett hälsoråd? Läs mer...

Medlem i en lokalförening? Läs mer...

 

Vi är stödmedlemmar!

PÅ GÅNG

Psykisk Hälsa i Skolan

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer...

Fysisk Aktivitet i Skolan

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa 

Läs mer...

Nätverksträff 21 nov!

Tema: Barnrättslagen!

Läs mer...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer...

SENASTE NYTT

Arbete med unga i migration? 

Utvecklingsarbete - få extra stöd

Läs mer...

Ledigt jobb: Säljare med känsla för kompetensstöd

Vill du ge skolan stöd att finna rätt utbildning - för ungas hälsa?

Läs mer...

Effekterna av samordnat hälsofrämjande arbete

Att samordna det hälsofrämjande arbetet har många positiva effekter.

Läs mer...

Nominera till riksstyrelsen!

I vår är det dags att välja riksstyrelse.

Läs mer...

Reacta får statsbidrag 

Reacta får 650 000 kr i statsbidrag från Folkhälsomyndigheten. 

Läs mer...