Medlem

Stödmedlemmar har alltid subventionerade priser på konferens & kurspriser och flera platser gratis på samordnarutbildningen och nätverksträffarna. Dessutom samlar du som stödmedlem kompetensstöd vid hälsofrämjande insatser på skolan. Ta del av alla fördelar som stödmedlem:

Stödmedlemmar får:
- Kostnadsfria nätverksträffar
- Kostnadsfria samordnarutbildningar
Resor, logi & vikarier betalda med kompetensstödet 
- Handledning & inspirationsföreläsningar betalda med kompetensstödet
- Subventionerade kurser
- Subventionerade handledningar
- Subventionerade inspirationsföreläsningar
- 500 kr i kompetensstöd/år
- Söka utvecklingsbidrag
- Rabatt på böcker


Vi är stödmedlemmar!

PÅ GÅNG

Psykisk Hälsa i Skolan - Sthlm

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Gbg

Fåtal platser kvar! 

Läs mer ...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete - Sthlm

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer ...

Öppen nätverksträff 29 nov!

Tema: Barnrättslagen!

Läs mer ...

Fysisk Aktivitet i Skolan

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa 

Läs mer ...

SENASTE NYTT

Riksårsmöte & Gemenskapshelg!

Helgen 13-14 april är det dags, alla medlemmar är välkomna att delta!

Läs mer ...

Nätverksträff 13 maj

Fokus hälsofrämjande elevhälsa! 

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga Stockholm

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga Göteborg 

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

Läs mer ...

Verksamhetsbidrag - BIM

Här publiceras uppdateringar för barn i migration

Läs mer ...