Schysst självkänsla?

 

Man pratar om bra och dålig självkänsla men man bör komma ihåg att den kan förändras beroende på vilka händelser vi utsätter oss för och hur vi väljer att reagera på olika situationer.

Vi alla blir påverkade på olika sätt utav erfarenheter och händelser. Allt som händer i våra liv, skolan, jobb, relationer, påverkar oss och får oss att fundera och får oss att bedöma oss själva. Vi kan snabbt förändra hur vi ser på och känner för oss själva. 

Genom att ifrågasätta sina egna reaktioner i olika situationer vi går genom i livet kan man påverka sin självkänsla. Man behöver veta vad självkänsla är och hur den skapas och påverkas.

En god självkänsla har mycket att göra med hur bra vi är på att undersöka omgivningen och oss själva. Fråga dig själv, vem är jag? vad har påverkat min uppväxt? vem är jag idag och vart vill jag vara i framtiden?. Den känsla och upplevelse du har ljuger aldrig, var ärlig mot dig själv och följ inte strömmen om den går emot det du tror är vettigt och bra.

Vart kan jag vända mig?

 

Om du är intresserad av att läsa mer om självkänsla tipsar nedan om några böcker och hemsidor som går att kika på.  

Vill du läsa mer om självkänsla? Här kommer några tips på böcker och hemsidor:

- Magnus Lindwall, Självkänsla, bortom populärpsykolog och enkla sanningar. 2011. (Studentlitteratur)

- www.ungdomar.se, där kan man även ställa frågor om bland annat självkänsla.

Vill du engagera dig på något sätt för sin hälsa? Läs mer under Starta här! eller hör av dig till oss direkt!

 

 

Övningar

Skriv ner på ett papper vad du vill uppleva och skapa från och med idag och resten av livet

Du kanske har en dröm eller ett mål som du hade glömt bort!? Du väljer själv hur du väljer att hantera dina övningar och gör som du vill men sätt gärna upp dem på väggen så du för varje dag kan påminna dig själv om vem du är och vart du är på väg!

Skriv på din framtidslinje..

På din framtids livslinje kan du skriva in de händelser och saker du gör tillsammans med de viktigaste människorna som du vill ha kvar i din framtid.

Du kan skriva in vilka egenskaper du lär dig bemästra vid vilken ålder i framtiden. Bestäm en period i din framtid då du vill känna en hög och kontrollerad självkänsla. I den perioden, vad gör du då, vilken situationen är du i och hur är du som person? 

Skriv ner de tre viktigaste sakerna som du kommer att ha och vid vilken tidpunkt i ditt liv, exempelvis drömbostaden, drömbilen, drömyrket. Ingen dröm eller ett mål och förväntan är för stor. Ta gärna med en bild på hur du vill att det ska se ut.

Framtidlinjen är helt fri och du skriver in precis vad du drömmer om och vad du vill uppnå. Se tidigare nämnda frågeställningar som en början. Fyll på med det som kommer till dig!  

 

Låg självkänsla

Personer som har låg självkänsla har negativa tankar om sig själv och har svårt att se sina positiva egenskaper och sidor som de har. Det negativa tankarna känns som sanning för dem. Det här kan leda till att personer med låg självkänsla talar illa om sig själv och skyller på sig själv och sitt agerande i situationer. Man kan också ha svårt att säga vad man tycker och uttrycka sina behov.  

Tips & råd

Viktigt att komma ihåg, man presterar för sig själv, inte för sin omgivnings erkännande. Man ska göra sig själv lycklig och lägga sin energi på att förverkliga sig själv och sina egna behov. Lägga tid och energi på sådant som man själv tycker är viktigt och var inte rädd för att ändra väg till ditt mål.

De tre största delarna som bygger vår självkänsla från är först vår materiella omgivning, hur människor ser och reagerar på oss och hur vi ser på oss själva och våra liv.

Vi människor önskar nog många gånger att vi var fria från dessa tre faktorer men sanningen är att vi till stor del är ett resultat av dessa saker. Däremot kan vi påverka och forma oss själva. Ett bra verktyg för detta är nya situationer. Genom att uppleva nya saker, människor, omgivningar och värderingar växer våra referensramar och vi kan utveckla vår syn på oss själva.

Ibland kan vi ha ett felaktigt fokus på oss själva som vi inte vet hur vi blir av med. Det finns olika sätt att ta bort fokus från sig själv. Ett mer hälsosamt verktyg för att få bort fokus är genom idrott och annan fysisk aktivitet. Att bara helt enkelt göra något. En bra slogan är Nikes "Gör det bara" eller "Just do it". Genom att bara göra saker så som gå på den där jobbiga promenaden och ta sig igenom det där gympasset tar vi fokus från den inre processen och gör oss mer fysiskt aktiva och delaktiga i våra liv.

För den som vill ha en mer positiv självkänsla behöver man se till vem man är med hjälp av övningar och diskussioner med andra och sig själv. Ta steget att börja ifrågasätta egna reaktioner och värderingar. Sätt upp mål om var man är på väg och ta den inre fokusen ut till det fysiska yttre genom aktivt agerande för att uppnå de drömmar och faktiska mål som man satt upp.

Vad är självkänsla?

Hur man tänker och känner om sig själv är självkänsla. Självkänsla visar hur du värderar dig själv som individ. Vi människor kan vara medvetna om oss själva och har den kapacitet till att sätta ett värde på det vi är och gör i jämförelse med vår omgivning och de erfarenheter vi har från förr. Utifrån hur vi ser på oss själva och olika händelser i våra liv så värderar vi oss själva.

Självkänslan kommer i olika nivåer. Det finns något som kallas för global självkänsla som inte påverkas betydligt mycket från dag till dig och så har vi en annan typ av självkänslor som kan få en att svänga enormt. En dag kan man vara jätte glad och positivt inställd och en annan dag känner man sig förvirrad. Hur man värdesätter sig själv kan svänga. Under fliken Låg Självkänsla kan man hitta olika verktyg och frågeställningar som man fundera kring för att få en mer stabil självkänsla, om man har en självkänsla som svajar mycket.

Om man förstår vart vår självkänsla kommer ifrån och vilka saker som man varit med om och format självkänslan kan man lättare jobba sig vidare mot den känsla man vill ha för sig själv. Vill du läsa mer om dessa saker kan du klicka på fliken Vad vi bygger vår självkänsla med. 

En del pratar om att självkänslan handlar om hur vi värderar oss och att våra prestationer inte har någon betydelse. Om det var så pass så skulle det krävas att man inte alls var påverkad av omgivningen exempelvis hur människor är mot oss. Tyvärr analyserar vi oss själv för ofta och inte alltid rättvist.

Ett av de absolut viktigaste verktygen man kan ha för att jobba med sin självkänsla är ett noga, värderande synsätt på sig själv och sina åsikter. Exempelvis kan man fråga sig själv "Vad skulle jag säga till min kompis om det var hon/han som var i min sits?", "Hur skulle jag se på min kompis?", "Vad hände egentligen?", "Var det verkligen hela världen"?

Ibland blir man så tagen av sina negativa känslor i en situation att man glömmer bort att ifrågasätta betydelsen av kanske en motgång.
Anledningen till att man tillåter sig att bli uppslukad och dömd på grund av endast en situation eller händelse är på grund av att det är ett överlevnadsskydd som gör att vi fortsätter vara negativa mot oss själva. I samma veva börjar man också uppfylla våra rädslor och bekymmer om oss själva genom underprestera, exempelvis på ett prov, för att man inte tror att man är lika bra som andra. 

Självkänslan byggs oftast av vår omgivning och tidigare händelser. Utifrån tidigare erfarenheter skapar vi en bild och uppfattning om vår omgivning och människor runt omkring oss men det viktigaste av allt så skapar vi oss en grund tro om oss själva. Det avgör i stor utsträckning hur vår självkänsla ser ut.

Alla omständigheter utifrån som vi utsätts för tillsammans med vår grund tro, våra tankar om oss själva, speglar vår självkänsla. Därför finns det plats för att ändra vår självkänsla då vi kan förändra våra tankar om oss själva då de inte är fakta utan åsikter.

Det allra viktigaste är inte att ha stark och god självkänsla utan det är att ha verktygen som krävs för att man ska kunna styra sin egen självkänsla i rätt riktning för att uppnå en naturligt god och positiv självkänsla.

Om man vill förstå vad man har byggt sin självkänsla utifrån så kan man under fliken Övningar gå genom frågeställningar och beskriva hur man ser på sig själv.

www.psykologitest.sefinns ett test för att få en tydligare bild av sin självkänsla.PÅ GÅNG

Elevhälsans hälsofrämjande arbete - Sthlm

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Göteborg

Elevhälsans medicinskapsykologiska och psykosociala insatser

Läs mer ...

Nätverksträff 13 maj

Fokus hälsofrämjande elevhälsa! 

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga Stockholm

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Gbg

Fåtal platser kvar! 

Läs mer ...

SENASTE NYTT

Årsmöte i Reacta Syd

Kallelse till årsmöte

Läs mer ...

Ny hemsida i betaversion

Ny hemsida för ungas hälsa - flera nyheter!

Läs mer ...

Samordnarutbildning HT19

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

Läs mer ...

Så går du kostnadsfritt på kurser

Kurser, utbildningar, resor, logi och vikarier betalda!

Läs mer ...

Vill du stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos unga?

Jobba med oss för ungas hälsa!

Läs mer ...