Schysst självkänsla?

 

Man pratar om bra och dålig självkänsla men man bör komma ihåg att den kan förändras beroende på vilka händelser vi utsätter oss för och hur vi väljer att reagera på olika situationer.

Vi alla blir påverkade på olika sätt utav erfarenheter och händelser. Allt som händer i våra liv, skolan, jobb, relationer, påverkar oss och får oss att fundera och får oss att bedöma oss själva. Vi kan snabbt förändra hur vi ser på och känner för oss själva. 

Genom att ifrågasätta sina egna reaktioner i olika situationer vi går genom i livet kan man påverka sin självkänsla. Man behöver veta vad självkänsla är och hur den skapas och påverkas.

En god självkänsla har mycket att göra med hur bra vi är på att undersöka omgivningen och oss själva. Fråga dig själv, vem är jag? vad har påverkat min uppväxt? vem är jag idag och vart vill jag vara i framtiden?. Den känsla och upplevelse du har ljuger aldrig, var ärlig mot dig själv och följ inte strömmen om den går emot det du tror är vettigt och bra.

PÅ GÅNG

Elevhälsans hälsofrämjande arbete - Sthlm

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Göteborg

Elevhälsans medicinskapsykologiska och psykosociala insatser

Läs mer ...

Nätverksträff 13 maj

Fokus hälsofrämjande elevhälsa! 

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga Stockholm

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Gbg

Fåtal platser kvar! 

Läs mer ...

SENASTE NYTT

Samordnarutbildning HT19

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

Läs mer ...

Så går du kostnadsfritt på kurser

Kurser, utbildningar, resor, logi och vikarier betalda!

Läs mer ...

Vill du stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos unga?

Jobba med oss för ungas hälsa!

Läs mer ...

Riksårsmöte & Gemenskapshelg!

Helgen 13-14 april är det dags, alla medlemmar är välkomna att delta!

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga Göteborg 

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

Läs mer ...