Vad är självkänsla?

Hur man tänker och känner om sig själv är självkänsla. Självkänsla visar hur du värderar dig själv som individ. Vi människor kan vara medvetna om oss själva och har den kapacitet till att sätta ett värde på det vi är och gör i jämförelse med vår omgivning och de erfarenheter vi har från förr. Utifrån hur vi ser på oss själva och olika händelser i våra liv så värderar vi oss själva.

Självkänslan kommer i olika nivåer. Det finns något som kallas för global självkänsla som inte påverkas betydligt mycket från dag till dig och så har vi en annan typ av självkänslor som kan få en att svänga enormt. En dag kan man vara jätte glad och positivt inställd och en annan dag känner man sig förvirrad. Hur man värdesätter sig själv kan svänga. Under fliken Låg Självkänsla kan man hitta olika verktyg och frågeställningar som man fundera kring för att få en mer stabil självkänsla, om man har en självkänsla som svajar mycket.

Om man förstår vart vår självkänsla kommer ifrån och vilka saker som man varit med om och format självkänslan kan man lättare jobba sig vidare mot den känsla man vill ha för sig själv. Vill du läsa mer om dessa saker kan du klicka på fliken Vad vi bygger vår självkänsla med. 

En del pratar om att självkänslan handlar om hur vi värderar oss och att våra prestationer inte har någon betydelse. Om det var så pass så skulle det krävas att man inte alls var påverkad av omgivningen exempelvis hur människor är mot oss. Tyvärr analyserar vi oss själv för ofta och inte alltid rättvist.

Ett av de absolut viktigaste verktygen man kan ha för att jobba med sin självkänsla är ett noga, värderande synsätt på sig själv och sina åsikter. Exempelvis kan man fråga sig själv "Vad skulle jag säga till min kompis om det var hon/han som var i min sits?", "Hur skulle jag se på min kompis?", "Vad hände egentligen?", "Var det verkligen hela världen"?

Ibland blir man så tagen av sina negativa känslor i en situation att man glömmer bort att ifrågasätta betydelsen av kanske en motgång.
Anledningen till att man tillåter sig att bli uppslukad och dömd på grund av endast en situation eller händelse är på grund av att det är ett överlevnadsskydd som gör att vi fortsätter vara negativa mot oss själva. I samma veva börjar man också uppfylla våra rädslor och bekymmer om oss själva genom underprestera, exempelvis på ett prov, för att man inte tror att man är lika bra som andra. 

Självkänslan byggs oftast av vår omgivning och tidigare händelser. Utifrån tidigare erfarenheter skapar vi en bild och uppfattning om vår omgivning och människor runt omkring oss men det viktigaste av allt så skapar vi oss en grund tro om oss själva. Det avgör i stor utsträckning hur vår självkänsla ser ut.

Alla omständigheter utifrån som vi utsätts för tillsammans med vår grund tro, våra tankar om oss själva, speglar vår självkänsla. Därför finns det plats för att ändra vår självkänsla då vi kan förändra våra tankar om oss själva då de inte är fakta utan åsikter.

Det allra viktigaste är inte att ha stark och god självkänsla utan det är att ha verktygen som krävs för att man ska kunna styra sin egen självkänsla i rätt riktning för att uppnå en naturligt god och positiv självkänsla.

Om man vill förstå vad man har byggt sin självkänsla utifrån så kan man under fliken Övningar gå genom frågeställningar och beskriva hur man ser på sig själv.

www.psykologitest.sefinns ett test för att få en tydligare bild av sin självkänsla.PÅ GÅNG

Elevhälsans hälsofrämjande arbete - Sthlm

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Göteborg

Elevhälsans medicinskapsykologiska och psykosociala insatser

Läs mer ...

Nätverksträff 13 maj

Fokus hälsofrämjande elevhälsa! 

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga Stockholm

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Gbg

Fåtal platser kvar! 

Läs mer ...

SENASTE NYTT

Samordnarutbildning HT19

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

Läs mer ...

Så går du kostnadsfritt på kurser

Kurser, utbildningar, resor, logi och vikarier betalda!

Läs mer ...

Vill du stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos unga?

Jobba med oss för ungas hälsa!

Läs mer ...

Riksårsmöte & Gemenskapshelg!

Helgen 13-14 april är det dags, alla medlemmar är välkomna att delta!

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga Göteborg 

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

Läs mer ...