Låg självkänsla

Personer som har låg självkänsla har negativa tankar om sig själv och har svårt att se sina positiva egenskaper och sidor som de har. Det negativa tankarna känns som sanning för dem. Det här kan leda till att personer med låg självkänsla talar illa om sig själv och skyller på sig själv och sitt agerande i situationer. Man kan också ha svårt att säga vad man tycker och uttrycka sina behov.  

Tips & råd

Viktigt att komma ihåg, man presterar för sig själv, inte för sin omgivnings erkännande. Man ska göra sig själv lycklig och lägga sin energi på att förverkliga sig själv och sina egna behov. Lägga tid och energi på sådant som man själv tycker är viktigt och var inte rädd för att ändra väg till ditt mål.

De tre största delarna som bygger vår självkänsla från är först vår materiella omgivning, hur människor ser och reagerar på oss och hur vi ser på oss själva och våra liv.

Vi människor önskar nog många gånger att vi var fria från dessa tre faktorer men sanningen är att vi till stor del är ett resultat av dessa saker. Däremot kan vi påverka och forma oss själva. Ett bra verktyg för detta är nya situationer. Genom att uppleva nya saker, människor, omgivningar och värderingar växer våra referensramar och vi kan utveckla vår syn på oss själva.

Ibland kan vi ha ett felaktigt fokus på oss själva som vi inte vet hur vi blir av med. Det finns olika sätt att ta bort fokus från sig själv. Ett mer hälsosamt verktyg för att få bort fokus är genom idrott och annan fysisk aktivitet. Att bara helt enkelt göra något. En bra slogan är Nikes "Gör det bara" eller "Just do it". Genom att bara göra saker så som gå på den där jobbiga promenaden och ta sig igenom det där gympasset tar vi fokus från den inre processen och gör oss mer fysiskt aktiva och delaktiga i våra liv.

För den som vill ha en mer positiv självkänsla behöver man se till vem man är med hjälp av övningar och diskussioner med andra och sig själv. Ta steget att börja ifrågasätta egna reaktioner och värderingar. Sätt upp mål om var man är på väg och ta den inre fokusen ut till det fysiska yttre genom aktivt agerande för att uppnå de drömmar och faktiska mål som man satt upp.

PÅ GÅNG

Elevhälsans hälsofrämjande arbete - Sthlm

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Göteborg

Elevhälsans medicinskapsykologiska och psykosociala insatser

Läs mer ...

Nätverksträff 13 maj

Fokus hälsofrämjande elevhälsa! 

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga Stockholm

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Gbg

Fåtal platser kvar! 

Läs mer ...

SENASTE NYTT

Samordnarutbildning HT19

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

Läs mer ...

Så går du kostnadsfritt på kurser

Kurser, utbildningar, resor, logi och vikarier betalda!

Läs mer ...

Vill du stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos unga?

Jobba med oss för ungas hälsa!

Läs mer ...

Riksårsmöte & Gemenskapshelg!

Helgen 13-14 april är det dags, alla medlemmar är välkomna att delta!

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga Göteborg 

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

Läs mer ...