Handledning

Det är enkelt och lätt att starta upp det hälsofrämjande arbetet med handledning på skolan från Reacta. Arbetar ni redan med hälsorådsmodellen är det ett effektivt sätt att förstärka arbetet med små resurser. Vi kommer till skolan och arbetar på plats med elever och personal. Handledningen är en hälsofrämjande insats som är evidensbaserad, hälsofrämjande enligt WHO:s riktlinjer, följer skollagen och Socialstyrelsen vägledning för elevhälsan.

Reacta har över 10 års erfarenhet av hälsofrämjande arbete i 100-tals skolor och kan på ett effektivt sätt starta upp och förstärka ett hälsofrämjande arbete enligt Hälsorådsmodellen. Insatsen sparar tid, resurser och felsteg och gör att skolan kommer igång direkt med arbetet och gör det till en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Dessutom stärker insatsen skolans demokratiska uppdrag, det hälsofrämjande arbetet, elevernas delaktighet och inflytande och inte minst elevernas hälsa. Den  handledningen är 2 h där vi praktiskt hjälper elever och personal i att starta eller förstärka det hälsofrämjande arbetet med Hälsorådsmodellen. Efter handledningen har ni ett förstärkt elevhälsoarbetet och fått tips och tricks hur ett framgångsrikt elevhälsoarbete genomförs enligt hälsorådsmodellen. 

Boka här!

Priser
Stödmedlemmar: 2350 kr
Övriga: 4500 kr

Ingen moms tillkommer.
En fast resekostnad på 1000 kr tillkommer på priset för handledning (om er skola befinner sig inom Stockholms län utgår ingen resekostnad). 

PÅ GÅNG

Elevhälsans hälsofrämjande arbete - Sthlm

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Göteborg

Elevhälsans medicinskapsykologiska och psykosociala insatser

Läs mer ...

Nätverksträff 13 maj

Fokus hälsofrämjande elevhälsa! 

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga Stockholm

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Gbg

Fåtal platser kvar! 

Läs mer ...

SENASTE NYTT

Samordnarutbildning HT19

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

Läs mer ...

Så går du kostnadsfritt på kurser

Kurser, utbildningar, resor, logi och vikarier betalda!

Läs mer ...

Vill du stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos unga?

Jobba med oss för ungas hälsa!

Läs mer ...

Riksårsmöte & Gemenskapshelg!

Helgen 13-14 april är det dags, alla medlemmar är välkomna att delta!

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga Göteborg 

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

Läs mer ...