Handledning

Det är enkelt och lätt att starta upp det hälsofrämjande arbetet med handledning på skolan från Reacta. Arbetar ni redan med hälsorådsmodellen är det ett effektivt sätt att förstärka arbetet med små resurser. Vi kommer till skolan och arbetar på plats med elever och personal. Handledningen är en hälsofrämjande insats som är evidensbaserad, hälsofrämjande enligt WHO:s riktlinjer, följer skollagen och Socialstyrelsen vägledning för elevhälsan.

Reacta har över 10 års erfarenhet av hälsofrämjande arbete i 100-tals skolor och kan på ett effektivt sätt starta upp och förstärka ett hälsofrämjande arbete enligt Hälsorådsmodellen. Insatsen sparar tid, resurser och felsteg och gör att skolan kommer igång direkt med arbetet och gör det till en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Dessutom stärker insatsen skolans demokratiska uppdrag, det hälsofrämjande arbetet, elevernas delaktighet och inflytande och inte minst elevernas hälsa. Den  handledningen är 2 h där vi praktiskt hjälper elever och personal i att starta eller förstärka det hälsofrämjande arbetet med Hälsorådsmodellen. Efter handledningen har ni ett förstärkt elevhälsoarbetet och fått tips och tricks hur ett framgångsrikt elevhälsoarbete genomförs enligt hälsorådsmodellen. 

Boka här!

Priser
Stödmedlemmar: 2350 kr
Övriga: 3150 kr

Ingen moms tillkommer.
En fast resekostnad på 800 kr tillkommer på priset för handledning (om er skola befinner sig inom Stockholms län utgår ingen resekostnad). 

PÅ GÅNG

Mindfulness & Yoga i skolan - Stockholm

Metoder & Inspiration

Läs mer...

Mindfulness & Yoga i skolan - Malmö

Metoder & Inspiration

Läs mer...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer...

Öppen nätverksträff 29 nov!

Tema: Barnrättslagen!

Läs mer...

Fysisk Aktivitet i Skolan

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa 

Läs mer...

SENASTE NYTT

Angående Expressens artikel 

Reacta arbetar med ungas hälsa!

Läs mer...

Startstuga

Starta ett hälsoråd eller lokalförening enkelt i vår startstuga.

Läs mer...

Bli stödmedlem - stärk ungas hälsa

Gratis utbildningar och kompetensstöd

Läs mer...

Effekterna av samordnat hälsofrämjande arbete

Att samordna det hälsofrämjande arbetet har många positiva effekter.

Läs mer...

Nominera till riksstyrelsen!

I vår är det dags att välja riksstyrelse.

Läs mer...