Gå med i en lokalförening

Reacta har lokalföreningar i hela Sverige som gör spännande, roliga och hälsofrämjande aktiviteter för sin hälsa, där vuxna i skolan eller på fritiden är med och ger stöd. Bli medlem du också i en av Reactas lokalföreningar och kom på nästa träff! Du är jättevälkommen! Vill du hjälpa till kan du kolla om det finns några lokalföreningar där du bor. Läs mer om Reactas aktuella lokalföreningar

Bli medlem i ditt hälsoråd

Som medlem får du:

- Delta i hälsorådets aktiviteter. 

- Åka på gemenskapsträffar i Reacta.

- Söka extra pengar till ditt hälsoråd. 

- Rösta på årsmötet i ditt hälsoråd.

Och mycket mer...

PÅ GÅNG

Elevhälsans hälsofrämjande arbete - Sthlm

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Göteborg

Elevhälsans medicinskapsykologiska och psykosociala insatser

Läs mer ...

Nätverksträff 13 maj

Fokus hälsofrämjande elevhälsa! 

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga Stockholm

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Gbg

Fåtal platser kvar! 

Läs mer ...

SENASTE NYTT

Årsmöte i Reacta Syd

Kallelse till årsmöte

Läs mer ...

Ny hemsida i betaversion

Ny hemsida för ungas hälsa - flera nyheter!

Läs mer ...

Samordnarutbildning HT19

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

Läs mer ...

Så går du kostnadsfritt på kurser

Kurser, utbildningar, resor, logi och vikarier betalda!

Läs mer ...

Vill du stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos unga?

Jobba med oss för ungas hälsa!

Läs mer ...