Bli stödmedlem - stärk ungas hälsa

Gratis utbildningar och kompetensstöd

Bli stödmedlem och gå på nätverksträffar gratis och få subventionerade priser på konferenser & kurser i det hälsofrämjande arbetet. Skolor, kommuner och organisationer kan bli stödmedlemmar. I stödmedlemskapet ingår en kostnadsfri samordnarutbildning som stärker den tvärprofessionella samverkan i det hälsofrämjande arbetet. Stödmedlemmar kan också samla kompetensstöd genom hälsofrämjande insatser på skolan. Som ny stödmedlem får skolan direkt 500 kr i kompetensstöd.

Stödmedlemmar får:

- Tre platser gratis på nätverksträffar. Ord. pris 1995 kr/pp
- Två platser gratis på samordnarutbildningen. Ord. pris 9000 kr/pp
- Subvention på kurs- och konferenskostnader
- Subvention på handledningskostnad till skolpersonal
- Subvention på kostnaden för inspirationsföreläsning till elever
- Kompetensstöd 
- Söka utvecklingsbidrag
- Rabatt på böcker 

Med stödmedlemskapet blir det enkelt att ta beslut eftersom det inte behövs stora ekonomiska insatser. Det sparar tid då skolan inte själv behöver ta fram metoder och modeller för att främst arbeta hälsofrämjande. Tidsödande misstag undviks och skolan kan istället ta del av 10 års utvecklingsarbete som elevhälsa, rektorer och lärare redan gjort på hundratals skolor.  Vi vet vilka fallgroparna är och vad som krävs för ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete. 

Reacta arbetar med stöd från Folkhälsomyndigheten med kunskapshöjande kurser och konferenser för att öka det hälsofrämjande arbetet i skolan. Stödmedlemskapet innebär att skolan kan ta del av en subvention från Folkhälsomyndigheten.

Gör en hälsofrämjande insats - samla kompetensstöd
Som stödmedlem kan skolan samla kompetensstöd. Kompetensstödet kan användas till att betala samtliga konferenser och kurser hos Reacta samt resa och logi till dessa. Dessutom kan stödet användas till att betala handledning på skolan och inspirationsföreläsningar till eleverna. Kompetensstödet ersätter kostnaden för:

- Konferens- och kursavgifter
- Resor & logi till konferenser, kurser & nätverksträffar
- Handledning på skolan
- Inspirationsföreläsning till elever
- Beställningar från materialbanken

Läs mer om kompetensstödet!

Reacta arbetar med stöd från Folkhälsomyndigheten med kunskapshöjande kurser och konferenser för att öka det hälsofrämjande arbetet i skolan.

Pris stödmedlem: 1990 kr/år (ingen moms tillkommer)
Kom ihåg att nya stödmedlemmar får 500 kr i kompetensstöd.

Bli stödmedlem här!

 

 

 

PÅ GÅNG

Psykisk Hälsa i Skolan - Sthlm

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer...

Psykisk Hälsa i Skolan - Gbg

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer...

Mindfulness & Yoga - Sthlm

Metoder & Inspiration 

Läs mer...

Mindfulness & Yoga i - Malmö
 

Läs mer...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete - Sthlm

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer...

SENASTE NYTT

Samordnarutbildning 2019 - Stockholm

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

Läs mer...

Samordnarutbildning 2019 - Göteborg

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

Läs mer...

Startstuga

Starta enkelt i vår startstuga.

Läs mer...

Bli stödmedlem - stärk ungas hälsa

Gratis utbildningar och kompetensstöd

Läs mer...

Effekterna av samordnat hälsofrämjande arbete

Att samordna det hälsofrämjande arbetet har många positiva effekter.

Läs mer...