PÅ GÅNG

Utbildningar för kommunen

Ungas organisering för sin hälsa - två nya utbildningar 2017

Läs mer...

Alla utbildningar - hälsofrämjande arbete i skolan

Inspireras i mindfulness, ungas livsstil eller bli skolans samordnare

Läs mer...

Bättre hälsa i skolan! 

Välkommen till vårens utbildningsdag med temat ungas livsstil!

Läs mer...

Ungas organisering

Kommunens arbete med ungas delaktighet, inflytande och organisering.

Läs mer...

Samordnarutbildning

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med modellen Hälsoråd.

Läs mer...

SENASTE NYTT

Utvecklingsbidrag till kommuner och skolor

Bidrag för ungas hälsa!

Läs mer...

Bli stödskola 

Visa ert engagemang och stöd för ungas hälsa!

Läs mer...

Nyhet - Bli stödkommun

Få rabatt på utbildningar och ge era lokalföreningar mer ekonomiska bidrag.

Läs mer...

Reactas Polenresa!

Vår första internationella gemenskapsträff.

Läs mer...

Intervju med vår praktikant Anna Karin Liljebjörk

En praktik fylld med gemenskapsträffar och utbytesresor

Läs mer...

Våra samarbeten